Izbor predstavnika NVO v izbirno komisijo za predlaganje kandidata za predsednika in namestnika KPK

CNVOS je s strani predsednika Republike Slovenije prejel poziv za pričetek postopka izbora 1 (enega) predstavnika neprofitnih organizacij zasebnega sektorja s področja preprečevanja korupcije, za člana izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za predsednika in namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (na podlagi 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK - Uradni list RS št. 69/2011-UPB2). 

Omenjena komisija bo preverila izpolnjevanje zakonskih pogojev pri prijavljenih kandidatih za predsednika in namestnika Komisije za preprečevanje korupcije in bo predsedniku republike posredovala seznam kandidatov, ki te pogoje izpolnjujejo in so primerni za imenovanje.

Vabljene vse zainteresirane neprofitne organizacije zasebnega sektorja s področja preprečevanja korupcije, da sodelujejo v postopku izbora.

Rok za oddajo prijav kandidatov in volilnih upravičencev je 16. 12. 2013. 

Postopek, prijavni obrazci in dodatne informacije so dostopni na spletni strani CNVOS-a na tej povezavi.
 
VIR: CNVOS

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.