Dan za okolje in prostor v Litiji

Pravno-informacijski center – PIC, Ljubljana skupaj s stičišči po Sloveniji organizira Dan za okolje in prosotor, z namenom, da se znanje s področja varstva okolja in urejanja prostora približa lokalnim nevladnim organizacijam v pomoč pri reševanju njihovih lokalnih problematik. V Litiji bo 10.10.2013.

Dan za okolje in prostor, bo za nevladne organizacije iz osrednje Slovenije, 10.10.2013 v Litiji. Vabljene nevladne organizacije, civilne iniciative in drugi zainteresirani, da izkorisitte možnost pravnega svetovanje s področja varstva okolja in prostorskega načrtovanja, ki bo 10.10.2013 od 12. do 16.ure v prostorih Stičišča NVO osrednje Slovenije na Ponoviški 12 v Litiji.

Pravno svetovanje vključuje svetovanje lokalnim okoljskim in prostorskim nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam glede problematike, s katero se soočajo v svojih prizadevanjih, in o možnostih pravnega ukrepanja pri tem. Pravno svetovanje je brezplačno.

Predavanje
z naslovom Osnove okoljske zakonodaje in prostorskega načrtovanja, pa bo isti dan od 17. do 19.30 ure v veliko sejni sobi Občine Litije, Jerebova 14.

Program predavanje:

• predstavitev pomena nevladnih organizacij s  področja varstva okolja in urejanja prostora, možnost pridobitve statusa delovanja v javnem interesu
• osnove okoljske zakonodaje z vidiki prostorskega načrtovanja in njune prepletenosti
• možnosti vključevanja javnosti in nevladnih organizacij v postopke in pravna sredstva
• razprava o lokalni problematiki

Udeleženci predavanja bodo prejeli gradivo. Predavanje je brezplačno.

Pravno svetovanje in seminar bo izvedla Senka Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC organizira dogodek v okviru projekta in
Plan B za Slovenijo (mreža nevladnih organizacij s področja varstva okolja) in Mreže za prostor (mreža nevladnih organizacij s področja urejanja prostora), ki sta financirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.