Razvojna delavnica na temo trajnostne mobilnosti v Ljubljanski urbani regiji

V Ljubljanski urbani regiji poteka priprava temeljnega razvojnega dokumenta za obdobje 2014-2020 - Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije. Dokument bo predstavljal vizijo razvoja in vsebinske prioritete, ki bodo regiji omogočile razvojno prepoznavnost in specializacijo v primerjavi z drugimi regijami v Sloveniji in EU ter črpanje razvojnih sredstev. 

Za pripravo čim bolj kvalitetnega vsebinskega okvira, organizira RRA LUR v sodelovanju z mrežo Plan B za Slovenijo in Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, četrto razvojno regijsko delavnico na temo TRAJNOSTNA MOBILNOST v torek, 9.4.2013 ob 9.00 uri v Ljubljani Tehnološki park Ljubljana, Tehnološki park 19, Predavalnica B1, pritličje.

Na delavnici bo v uvodu predstavljen vsebinski okvir priprave novega Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020 ter pretekle in tekoče aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti, ki potekajo na ravni regije, in ki predstavljajo izhodišče za razmislek o nadaljnjih ukrepih.

Glavni, drugi del delavnice bo namenjen skupinskemu delu, njegov namen pa je identificiranje ciljev, prioritet in projektov s področja trajnostne mobilnosti, kot osnova za razvojno usmeritev Ljubljanske urbane regije v naslednjih sedmih letih. Veselilo bi nas, če na delavnici sodelujete tudi vi.

Udeležbo sporočite ne e-naslov amela.beskovic@ljubljana.si, do ponedeljka, 8.4.2013.

Program

VIR: Mreža za prostor

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.