Skupaj načrtujmo razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji

Kako načrtovati razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji in kako ga kot pomemben steber umestiti v slovensko gospodarstvo? To je eno izmed vprašanj, na katerega želi odgovoriti Zavod Šentprima skupaj s slovenskimi partnerji v mednarodnem projektu SEA – Social economy agency. 

Vaš prispevek je zelo pomemben, saj si brez vsevključujočega sodelovanja ključnih ustvarjalcev (gospodarstvo, nevladni sektor, javni sektor, posamezniki) socialnega podjetništva ni mogoče predstavljati. Zato Vas prosimo, da prispevate svoj pogled o podpornem okolju za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji.

Vabimo Vas, da si vzamete 10 minut časa in izpolnite ustrezen anketni vprašalnik. Lahko ga posredujete tudi vsem, ki menite, da bi jih tema zanimala. Za prispevek se Vam iskreno zahvaljujemo!

Povezave do spletnih anketnih vprašalnikov:
VIR: Zavod Šentprima
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.