Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, v sodelovanju s sedmimi drugimi ministrstvi, so pripravili podlago in pogoje za uveljavitev načel kratkih verig pri oskrbi navedene populacije potrošnikov ter tudi drugih naročnikov javnega sektorja s hrano in živili. Konferenca bo potekala v četrtek, 28. marca 2013, ob 10. uri, v Kulturnem domu Postojna.

Zaradi negotovosti pri globalnem zagotavljanju hrane ter tudi zaradi negativnih okoljskih učinkov transporta živil, lokalna oskrba z varno in kakovostno hrano vedno bolj pridobiva na pomenu. Temu smo v preteklih letih posvečali premalo pozornosti. Danes ugotavljamo, da je posledica tega med ostalim to, da se v javnih zavodih (šole, vrtci, domovi za ostarele, bolnice) in tudi pri drugih ponudnikih prehrane, uporablja le manjši del lokalno pridelane in
proizvedene hrane.

Na konferenci bodo predstavljene smernice za naročanje hrane v javnih zavodih, zmožnosti dobave hrane in živil ter primeri dobrih praks z območij, kjer se že izvaja lokalna oskrba.

Organizatorji konference so: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, RRA Notranjsko-kraške regije, Občina Postojna, LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom.

Zaželene so predhodne najave na e-naslov: dragica@rra-nkr.si, tel. št. 05/721 22 44 do 26.3.2013.

Vabilo

VIR: RRA Notranjsko-kraške regije

 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.