Razvojna delavnica na temo ekološko kmetijstvo, samooskrba in razvoj podeželja

Na regionalni ravni se pripravljalo regionalni razvojni programi (RRP), ki bodo začrtali razvoj regij in bodo služili kot podlaga za črpanje evropskih sredstev. Regionalna razvojna agencija LUR (RRA LUR) pripravlja razvojni dokument Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020. Zato v torek, 26. 3. 2013, v sodelovanju z Inštitutom za trajnostni razvoj in Umanotero, pripravlja drugo regijsko delavnico na temo ekološko kmetijstvo, samooskrba in razvoj podeželja. 

Za pripravo čim bolj kvalitetnega vsebinskega okvira, organizira RRA LUR v sodelovanju z Inštitutom za trajnostni razvoj in Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, drugo razvojno regijsko delavnico na temo

EKOLOŠKO KMETIJSTVO, SAMOOSKRBA IN RAZVOJ PODEŽELJA
v torek, 26. marca 2013 ob 8.30 uri v Domžalah
(Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale – nad Mercator centrom).

Na delavnici bo v uvodu predstavljen vsebinski in finančni okvir nove finančne perspektive 2014-2020, s poudarki na kmetijstvu in podeželju ter aktualnimi postopki pripravenovega Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020. Namen delavnice je tudi identificiranje regijskih razvojnih potencialov in projektov, kot osnova za razvojno usmeritev Ljubljanske urbane regije v naslednjih sedmih letih.

Zato ste vljudno vabljena tudi vsa društva, zasebni zavodi in ustanove, ki delujete na omenjenih področjih. Vabilo posredujte tudi drugim nevladnim organizacijam iz Osrednjeslovenske regije za katere menite, da pri snovanju omenjenega razvojnega dokumenta ne bi smele manjkati. Gre namreč za eno od priložnosti, da preverite nove potenciale za projekte, ki jih bo EU preko kmetijskega sklada namenjala za vsebine usmerjene k pametni, trajnostni in vključujoči rasti v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju ter na podeželskih območjih kot celotah.

Udeležbo sporočite RRA LUR na e-naslov amela.beskovic@ljubljana.si.

Vabilo 
Program

VIR: RRA LUR
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.