Dnevi fundacij

Združenje slovenskih ustanov – ZSU med 11. in 15. marcem 2013 prireja Dneve fundacij, v okviru katerih bodo potekale okrogle mize in posveti na temo donatorstva in drugih mehanizmov financiranja fundacij, zaposlovanja v fundacijah, sodelovanja med podjetji in civilno družbo ter transparentnega delovanja fundacij.

Na dogodkih se bomo posvetili vprašanjem, kot: Ali je korist podjetij samo v dobičku? Kaj pomeni trajnostni razvoj? Kako lahko mlado podjetje priskoči na pomoč? Ali imamo v Sloveniji spodbudno okolje za družbeno odgovornost? Komu lahko podjetja priskočijo na pomoč? Kako lahko civilna družba in posameznik prispevata k večji družbeni odgovornosti? Kaj je transparentnost delovanja fundacij? Zakaj je zavedanje o pomenu transparentnosti delovanja organizacij tako pomembno? Zakaj organizacijska odgovornost vključuje transparentnost pri sprejemanju odločitev in finančnem poslovanju,učinkovito operativno delovanje in spoštovanje predpisov? Kako je z načeli transparentnosti delovanja fundacij v praksi? Kaj je družbena odgovornost podjetij? Kaj donatorstvo? Kaj je Sklad05? Kakšne so možnosti inovativnega financiranja nevladnih organizacij pri nas in v svetu? 

Podrobnosti o programu in lokacijah izvedbe najdete na spletni strani www.zsu.si.

VIR: ZSU

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.