Mreženje in krepitev nevladnih organizacij socialnega mladinskega dela

Zavod Mladinska mreža MaMa združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov oz. delujejo na področju mladinskega dela. Organizacija je nastala iz potreb lokalnih organizacij in od samega začetka delujemo kot mrežna organizacija.

Najprej smo od leta 2001 delovali kot neformalna mreža, od 2005 pa tudi formalno kot zavod.
Trenutno vključujemo 42 organizacij, ki delujejo kot mladinski centri.

Izkušnje iz lokalnih okolij in vse večji interes organizacij, ki niso mladinski centri, da se včlanijo v mrežo – so nam izpostavili potrebo, da se mladinske organizacije in organizacije za mlade povežemo v krepak mladinski sektor. Kar je osnovna motiv našega projekta.

Osnovna strategija mreže: izpostaviti razvojno prednost sinergičnega delovanja mladinskih centrov in mladinskih organizacij.

Sodelovanje in skupno nastopanje organizacij za mlade in mladinskih organizacij, krepi mladinski sektor. S tem se dviguje tudi kvaliteta socialnega mladinskega dela, spodbuja vključevanje izključenih skupin mladih v družbo ter pripomore k boljši zaposljivosti vseh skupin mladih.

Cilji mreže:
  • vzpostaviti kvalitetno med sektorsko povezovanje z namenom krepitve NVO na področju socialnega mladinskega dela ter sistemsko umestitev NVO, ki se ukvarjajo z mladinskim delom v ključne dokumente države in regij.
 
  • mreža postane svetovalno, podporno središče mladinskih organizacij in organizacij za delo z mladimi, kjer bodo organizacije imele na voljo vso strokovno podporo, zagovorništvo in informiranje
V obdobju do 2014 bo mreža delovala v smeri umestitve mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Državno razvojno strategijo in operativne programe ter regijske razvojne programe regij za obdobje 2014 – 2020. 

Prioritetne aktivnosti v tem obdobju:
  • utrditev članstva mreže, skrb za aktivno participacijo članic mreže,
  • priprave na in črpanja sredstev v okviru finančne perspektive 2014 – 2020,
  • profesionalizacija koordinacijske ekipe mreže,
  • okrepitev tržnih storitev mreže in članic z namenom manjše finančne odvisnosti mreže in članic od javnih virov ter s tem večje stabilnosti in neodvisnosti delovanja.
V nadaljevanju delovanja vsebinske mreže (2015-2020) bomo utrdili mrežno organizacijo s področja 
mladinskega dela z namenom nadaljnje finančne, kadrovske in vsebinske krepitve članic mreže.

Več informacij:
andreja.pavlin@mreza-mama.si

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.