Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije MINVOS

Splošni namen mreže je prispevati k povezanemu, dejavnemu in v okolju prepoznavnemu, uveljavljenemu ter vplivnemu nevladnemu sektorju s področja izobraževanja in usposabljanja. Dejavnosti mreže so brezplačne in pod enakimi pogoji dostopne vsem nevladnim organizacijam s področja izobraževanja in usposabljanja, ne glede na kraj delovanja nevladne organizacije.  

Mreža MINVOS pospešuje razvoj dejavnosti nevladnih organizacij iz celotne Slovenije. Za potrebe nevladnih organizacij s področja izobraževanja in druge zainteresirane javnosti zagotavlja:
  • informacije o nevladni organiziranosti s področja izobraževanja in usposabljanja,
  • strokovne storitve za pospeševanje razvoja nevladnih organizacij s področja izobraževanja in usposabljanja,
  • infrastrukturne storitve za pomoč pri delovanju nevladnih organizacij s področja izobraževanja in usposabljanja;
  • vzpostavljanje okvira za usklajevanje, skupno delovanje in povezovanje nevladnih organizacij,
  • pomoč pri sodelovanju nevladnih organizacij s področja izobraževanja in usposabljanja in civilne družbe v Sloveniji,
  • ustvarjanje pogojev za povečano strokovnost in učinkovitost njihovega delovanja,
  • izvajanje pooblastil, ki jih sprejme na osnovi predlogov članov, zunanjih partnerjev ali državnih institucij.
Vabimo vas, da se nam pridružite v Mreži izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije MINVOS, v katero je vključenih že 164 nevladnih organizacij in je najštevilčnejša mreža s področja izbobraževanja v Sloveniji.

Mreža MINVOS je odprta za vse NVO-je, ki se na formalen ali neformalen način ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem ter za vse, ki hočejo in želijo sodelovati.

Potrebujemo vas, da bomo skupaj močnejši in uspešnejši pri sooblikovanju in krepitvi NVO s področja izobraževanja in usposabljanja in trajnostnega vodenja konstruktivnega civilnega dialoga. Skupaj smo močnejši in uspešnejši.

Ne odlašajte s članstvom. Izpolnite prijavnico še danes. Soustvarjamo prihodnost skupaj. Naj nas znanje krepi in povezuje.

Članstvo v mreži je brezplačno, ker delovanje le te podpira ESS in MPJU RS. Iz mreže je možno izstopit brez kakršnekoli vaše obveznosti do mreže, če bi ocenili, da vam članstvo ne prinaša koristi. Zaenkrat še sicer nismo imeli kakšnega primera izstopa vendar je to vseeno dobro vedeti.

Več informacij o projektu lahko dobite na spletni strani www.minvos.si, dosegljivi pa smo tudi na e-naslovuminvos@umi.si in na telefonu 059 55 575 ter 031 538 776.

Soustvarjamo prihodnost skupaj. Naj nas znanje krepi in povezuje.

predstavitev projekta ppt.
pristopna izjava doc.


 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.