Imenovanje predstavnikov NVO v RS LUR iz upravnih enot Litija, Kamnik, Vrhnika in Logatec

Na podlagi šestega odstavka 4. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju Poslovnik) je vodja postopka izbora Tjaša Bajc, dne 5.12.2012 izdala sklep o imenovanju predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije, ki predstavljajo območje Upravnih enot: Litija, Vrhnika, Kamnik in Logatec.

 

1. Za predstavnika nevladnih organizacij (v nadaljevanju NVO) v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije,  ki bo predstavljal območje upravne enote Litija se imenuje:
Gabrijela Babič

2. Za predstavnika NVO v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije, ki bo predstavljal območje upravne enote Vrhnika se imenuje:
Nataša Frank

3. Za predstavnika NVO v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije, ki bo predstavljal območje upravne enote Kamnik se imenuje:
Sašo Nožič Serini

4. Za predstavnika NVO v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije, ki bo predstavljal območje upravne enote Logatec se imenuje:
Jelka Lorenčič Kožman

Sklep o imenovanju predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije, ki predstavljajo območje Upravnih enot: Litija, Vrhnika, Kamnik in Logatec

 

 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.