Srečanje društev v občini Litija

Na pobudo regionalnega Stičišča NVO je župan občine Litija povabil vsa društva v občini Litija na prvo srečanje društev, ki je bilo v sredo 5.12.2012 v veliki sejni sobi občine.

Namen srečanja je bilo spodbuditi boljše sodelovanje in komunikacijo med društvi, kot tudi med društvi in Občino. Vsi udeleženci so se strinjali da je premalo oz. sploh ni sodelovanja med nekaterimi  društvi. Župan Franci Rokavec se je strinjal, da takšna srečanja postanejo vsakoletna praksa in da bo v bodoče sklical tudi sestanke društev razdeljene po področjih delovanja, ter na ta način omogočil boljšo koordinacijo med društvi z namenom bolj homogenega delovanja ter večjega udejstvovanja le teh na občinskih prireditvah.

Na srečanju smo predstavnice Stičišča NVO osrednje Slovenije predstavile možnosti koriščenja brezplačnih storitev, ki društvom omogočajo boljše in lažje delovanje. Ker se pri vseh pri vseh društvih pojavlja težava pri zagotavljanju sredstev za delovanje, smo udeležencem srečanja predstavile tudi evropske razpise na katere se lahko prijavijo in kandidirajo za dodatna sredstva.

Kljub temu, da je 2,8%  oz. 413.000€ občinskega proračuna namenjeno sofinancirju društev preko različnih razpisov in programov, so udeleženci poudarili, da ni spodbudno da Občina zmanjšuje sredstva za društva, ki nudijo prebivalcem takšne ali drugačne storitve za boljše in kvalitetnejše življeje občanov ter mnogokrat pokrivajo področja, za katere javni sektor nima dovolj posluha.

Več si lahko prebereta na tej povezavi.

 

 

                                                                      

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.