Mednarodni seminar za vzpostavljanje partnerstev Town Twinning Exchanges", 16.-18. januar, Postojna, Slovenija

Slovenska nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizira seminar za razvoj partnerstev in usposabljanje TownTwinning Exchanges, katerega osrednji namen je mladinskim organizacijam iz partnerskih občin ponuditi priložnost, da se spoznajo in med seboj oblikujejo partnerstva za medsebojno sodelovanje v prihodnje. 

Seminar bo potekal od 16. do 18. januarja 2013 v Postojni. 

Cilji aktivnosti so: 
• predstaviti možnosti sodelovanja v okviru programa Mladi v akciji, predvsem v akcijah 1.1 in 1.3, 
• pregledati razloge za pobratenje mest na splošno in posebej na primerih sodelujočih lokalnih skupnosti, 
• spodbuditi vzpostavljanje partnerstev med sodelujočimi organizacijami, 
• ponuditi osnovno usposabljanje za vzpostavitev partnerstev in upravljanje projektov, še posebej projektov v okviru programa Mladi v akciji, 
• prepoznati dodano vrednost takšnega sodelovanja na področju mladine, 
• razpravljati o lokalnih realnostih in deliti lokalne prakse. 

Na usposabljanje se morajo udeleženci prijaviti v parih: en predstavnik mladinske organizacije skupaj z enim predstavnikom mladinske organizacije iz pobratene občine. 

Udeleženci morajo biti: 
• mladinski delavci ali mladinski voditelji; 
• sposobni dela v angleščini; 
• stari 18 let ali več.

Rok za prijavo je 30. november 2012!

Razpis
Prijavnica

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.