O,5% dohodnine za NVO

ZAKAJ?
Ker vas to nič ne stane in lahko s tem sami določite, komu boste namenili vaš denar. S tem nimate nobenega stroška, saj drugače teh 0,5% pustite v državnem proračunu.

KDO?
Možnost donacije imate vsi, ki oddajate dohodninsko napoved. Če že plačujete dohodnino, jo namenite tistim, ki so vam pri srcu.

KOMU?
Odločite se lahko za največ pet organizacij, ki jim boste namenili skupno 0,5% vaše dohodnine. Seznam upravičencev določi vlada na predlog Ministrstva za finance vsako leto do 31. julija za leto, za katero se namenja dohodnina. Seznam upravičencev je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/09 in 75/09 in ga najdete tukaj.

KAKO?
To lahko storite kadar koli, na spletni strani, preko sistema eDavki ali pisno oziroma ustno na zapisnik pri davčnem organu. Obrazec dobite tukaj.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.