Letne prioritete programa Evropa za državljane za 2012

Evropska komisija je sprejela delovni program programa Evropa za državljane, v katerem so zapisane letne prioritete za leto 2012. V letu 2012 bo glavni poudarek na dveh prioritetah: 1. Državljani in Evropska unija: vrednote, demokratično življenje in institucionalna vprašanja; 2. Interesi državljanov in politike EU.

Prva prioriteta - Državljani in Evropska unija: vrednote, demokratično življenje in institucionalna vprašanja

Aktivno vključevanje državljanov v razpravo o EU, njeni politični cilji in njene vrednote so pomembni pri pospeševanju zavedanja o pripadnosti EU in evropski identiteti. Program Evropa za državljane v tem pogledu predstavlja pomembno orodje, ki prispeva k povečevanju zavedanja, razumevanja in uživanja vrednot in načel, ki so zapisana v pogodbah EU.

Druga prioriteta - Interesi državljanov in politike EU

V skladu z rezultati vmesne evalvacije učinkov programa Evropa za državljane program pomaga vključevati državljane v oblikovanje novih politik in strategij kot npr. Evropa 2020. Najpomembnejši element družbene participacije je zagotovo vključevanje državljanov v zadeve, ki oblikujejo politične prioritete Evropske unije. Program Evropa za državljane predstavlja orodje za dvigovanje zavesti med državljani in jih spodbuja, da delijo njihove poglede o političnih programih in ukrepih, ki jih predlagajo evropske institucije ter da vplivajo na oblikovanje sedanjih in prihodnjih političnih agend.

V letu 2012 bo tako potrebno nameniti več pozornosti dvigovanju zavesti, razmisleku in diskusijam o pomembnosti in vplivih evropskih politik na vsakodnevno življenje državljanov ter odpravljanju preostalih ovir, s katerimi se EU še vedno srečuje. Teme diskusij naj se povezujejo z zadevami na evropski agendi, vključno z gospodarskim vodenjem, vlogo mladih na trgu dela in v družbi, podnebnimi spremembami, trajnostno energijo, prožnim in varnim trgom delovne sile, transportom, inovacijami in drugimi iniciativami ter cilji strategije Evropa 2020.

Več o letnih prednostnih temah lahko najdete na spletni strani programa Evropa za državljane na tej povezavi

VIR: EZD

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.