Študijski obisk spoznavanja delovanja NVO v Avstriji

29. junija je v okviru usposabljanj za NVO potekal študijski obisk spoznavanja delovanja NVO v Avstriji. S predstavniki NVO iz osrednje Slovenije smo obiskali Hallstatt.

Ker se v tem letu pripravlja več startegij s področja turizma na območju osrednje Slovenije smo si za študijski obisk izbrali turistično zanimiv in razvit Hallstatt. Zanimalo nas je kako so v razvoj kraja in turizma vključene NVO in možnost prenosa dobrih praks v naše okolje.

V Avstriji deluje kar 110.000 združenj, največji odstotek prostovoljcev je prav v zgornji Avstriji, kjer je skoraj 50% prebivalcev strejših od 15 let prostovoljcev. Leta 1996, ko se je Avstrija pridružila Evropski uniji se je tudi bistveno spremenil položaj civilne družbe, saj so s sodelovanjem v programih financiranja te postale bolj aktivne.

Po sprejemu pri župana Hallstatta smo se seznanili in si ogledali nekatere razvojne projekte na področju turizma v regiji, ki so bili sofinancirani s sredstvi LEADER. Regionalno združenje za razvoj REGIS deluje kot nevladna organizacija in je dober primer prenosa javnih služb na NVO ter uspešnega sodelovanja in povezovanja z lokalnimi oblastmi. V nadaljevanju so nam predstvili tudi druge NVO organizacije, ki opravljajo na področju turizma v kraju pomembno vlogo, med drugim smo obiskali in spoznali delovanje muzeja.

Študijski obisk v Avstriji je pripomogel k boljšemu razumevanju delovanja nevladnih organizacij v drugi evropski državi ter spoznavanju nekaterih razvojnih projektov s področja turizma, ki jih lahko prenesemo tudi v naše okolje.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.