Pravilnik o področjih prostovoljnega dela in vpisnik

24. junija 2011 je bil v Uradnem listu RS št. 48 objavljen Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisnika in začne veljati 9. julija 2011.  


Pravilnik ureja evidenco prostovoljcev in področja prostovoljskega dela, priglasitev v elektronki vpisnik in njegovo vodenje in poročanje  prostovoljskih organizacij. Trenutno bo možen vpis v vpisnik prostovoljnih orgnaizacij le v fizični obliki, kasneje tudi v elektronski obliki.

Pravilnik je prvi izmed dveh podzakonskih aktov Zakona o prostovoljstvu.

 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.