Mreža za prostor

IPoP – Inštitut za politike prostora že tri leta vodi projekt in Mrežo za prostor, ki je mreža nevladnih organizacij na področju problematike urejanja prostora. Namen delovanja mreže je okrepiti nevladne organizacije in lokalne pobude na področju urejanja prostora za bolj učinkovito uveljavljanje njihovega poslanstva in namer, za katere si prizadevajo ter vplivnejše sodelovanje v postopkih sprejemanja odločitev ter predpisov. 

V ta namen v okviru Mreže za prostor nudijo tudi pravno podporo prizadevanjem nevladnih organizacij in lokalnih pobud na področju urejanja prostora, izobraževanja in tudi strokovno svetovanje. 

Pravno svetovanje na področju urejanja prostora in varstva okolja izvaja PIC - Pravno-informacijski center nevladnih organizacij in nudi pomoč:

1. komu: nevladnim organizacijam s področja urejanja prostora in varstva okolja ter lokalnim pobudam (civilnim iniciativam) s področja urejanja okolja;

2. vsebina: urejanja prostora in varstva okolja ter na to navezujočih vsebin, ki predstavljajo poslanstvo in namen določene nevladne organizacije ali lokalne pobude;

3. oblika: pravna pomoč v obliki svetovanja, izdelave pravnih mnenj na podlagi preučitve problema, sestava pravnih sredstev, pomoč pri zakonodajnih pobudah, pomoč pri uveljavljanju pravice do informacij in do sodelovanja v postopkih sprejemanja odločitev in v komunikaciji z organi, pomoč pri pridobivanju statusa organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in pri uveljavljanju brezplačne pravne pomoči;

4. kako: obrnite se na Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Metelkova 6, Ljubljana, e-naslov: pic@pic.si ali telefon (01) 521 18 88, kontaktna oseba Senka Vrbica (glede vsebinskih strokovnih vprašanj bo svetovanje zagotavljal IPoP – Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, Ljubljana, e-naslov ipop@ipop.si, telefon (01) 590 682;

5. korist: pravna podpora vašim prizadevanjem na področju urejanja prostora in varstva okolja bo okrepila vašo aktivnost in jo usemrila k doseganju učinkov znotraj pravnega sistema; skozi prakticiranje sodelovanja javnosti pri sprejemanju odločitev v okviru možnosti že sprejetih predpisov in vplivanje na njihove spremembe ter nove predpise, pa bo okrepilo vašo participativno vlogo, oblikovanje dobrih praks in s tem izboljševalo civilni dialog.

Priročnik za nevladne organizacije in civilne iniciative: Pravna sredstav na področju varstva okolja

Projekt izvaja Inštitut za politike prostora v partnerstvu s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC ter zavodom za prostorsko kulturo Trajekt.

Dodatne informacije:
Marko Peterlin
Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, ipop@ipop.si
Senka Vrbica
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, pic@pic.si

 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.