Posvet za civilno družbo – evropsko leto prostovoljstva

Prostovoljstvo je po mnenju Sveta EU ena ključnih razsežnosti aktivnega državljanstva in demokracije, s katero se uresničujejo evropske vrednote, kot sta solidarnost in nediskriminacija, in ki prispeva k usklajenemu razvoju evropskih družb.

Med cilji evropskega leta prostovoljstva 2011 so zato vzpostavitev boljšega okolja za prostovoljstvo v Evropski uniji, okrepitev pristojnosti prostovoljcev in kakovosti prostovoljnega dela, skrb za priznavanje njihovega dela in ozaveščanje javnosti o koristih ter pomenu prostovoljstva.

Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji in Urad Vlade RS za komuniciranje sta v ta namen v izvedbi Centra Evropa organizirala dogodek z naslovom: »Posvetovanje za civilno družbo – evropsko leto prostovoljstva«, v petek, 14. januarja 2011.

V okviru leta bodo za doseganje omenjenih ciljev potekale številne aktivnosti tudi v Sloveniji. Namen posveta je bil seznaniti civilno družbo s prednostnimi nalogami leta in predstaviti dogodke vladnih institucij in nevladnih organizacij v okviru leta, na katerih je moč sodelovati. Beseda je tekla tudi o pomenu prostovoljstva v Sloveniji in EU in oblikovanju nacionalne strategije o razvoju prostovoljstva.

Zbrane so nagovorili:
• ambasadorka evropskega leta prostovoljstva, soproga predsednika RS Barbara Miklič Türk.
• Vanda Remškar Pirc, vodja Nacionalnega usklajevalnega odbora za izvajanje evropskega leta prostovoljskih dejavnosti, služba za nevladne organizacije pri ministrstvu za javno upravo,
• Jelko Kacin, poslanec Evropskega parlamenta,
• Primož Jamšek, vodja Centra za razvoj in promocijo prostovoljstva pri Slovenski filantropiji.
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.