O potrebi in sklenitvi avtorske ali podjemne pogodbe ni več potrebno sporočati ZRSZ

Z novim Zakonom o urejanju trga dela od 1. 1. 2011 podatkov o podjemnih pogodbah in pogodbah o naročilu avtorskega dela Zavodu ni več potrebno sporočati.

S 1.1.2011 začel veljati nov Zakon o urejanju trga dela, na podlagi katerega Zavodu RS za zaposlovanje ni več potrebno pošiljati obvestil o potrebi po sklenitvi podjemne pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega dela. Prav tako po novem delodajalcu ni več potrebno pošiljati obvestila o sklenjenih podjemnih pogodbah in pogodbah o naročilu avtorskega dela.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.