Namenitev dela dohodnine za donacije društvom

V skladu z Zakonom o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni tudi za financiranje društev, ki imajo status društva v javnem interesu.

Upravičencem, katerim je mogoče nameniti del dohodnine določi vlada na predlog Ministrstva za finance vsako leto do 31. julija za leto, za katero se namenja dohodnina. Da se društvo uvrsti na seznam, mora pridobiti status v javnem interesu. Seznam upravičencev je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenija št. 62/2010.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

obrazec za namenitev dela dohodnine
seznam upravičencev

Za več informacij in pomoč kako lahko tudi vaše društvo pridobi status društva v javnem interesu in je s tem upravičeno do donacije dela dohodnine lahko najdete na naši spletni strani, nam pišite na info@srce-me-povezuje.si ali pokličete na 040 365 850.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.