Pobuda ZSIS Vladi RS za spremembo – dopolnitev Ustave RS

S pobudo Vladi RS za spremembo 39. člena Ustave RS želijo omogočiti bolj učinkovito sodelovanje NVO v postopkih v katerih se odloča o zadevah javnega značaja (na primer: umeščanje tehniških projektov v okolje) oziroma uskladitev Ustave RS z Aarhuško konvencijo.

Gradivo je dostopno na portalu »minvo« (forum/aktualno/Pobuda vladi za spremembo – dopolnitev Ustave RS) na tej POVEZAVI.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.