Smernice za transparentno delovanje v NVO

S publikacijami želijo osebe, ki so aktivni v društvih, združenjih in drugih nevladnih organizacijah ter pristojne v javnem sektorju seznaniti z osnovnimi pojmi povezanimi s korupcijo, z njenimi posledicami in rizičnimi področji za pojav korupcije še posebej v nevladnem sektorju. Ker želijo prispevati k večji transparentnosti in integriteti pri delovanju NVO so pripravili tudi smernice in predlagali ukrepe za boljše delovanje na tem področju.

Pripravili so:
  • knjižico, ki je namenjena vodstvu nevladnih organizacij in osebam v javnem sektorju, ki se neposredno ukvarjajo z dodeljevanjem sredstev in pripravo razpisov (smernice, navodila, izkušnje, primeri, pojavi)
  • brošuro, v kateri smo zbrali osnovne razlage pojmov
  • zloženko, ki je namenjena vsem predstavnikom nevladnih organizacij
Projekt je delno financiran s strani Veleposlaništva kraljevine Nizozemske.

Za več informacij so vam na voljo na telefonski številki 05 9063 670 ali prek elektronskega naslova info@integriteta.si.
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.