Priročnik "SKUPAJ ZA SKUPNOST"

Letošnja prva akcija v okviru pobude MOJA DRUŽBA bo potekala v času pred volitvami. Pripravili smo priročnik o sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, ki vključuje konkretne navedbe kaj nevladne organizacije delajo ali pa bi še lahko naredile za občino in kaj občina lahko naredi za nevladne organizacije. Dokument ponuja tudi nabor nekaterih dobrih praks na lokalni ravni v Sloveniji, poleg tega pa tudi predlog sporazuma med občinami in nevladnimi organizacijami. Na tej podlagi bomo spodbujali razprave med nevladnimi organizacijami in kandidati. Na drugi strani pa bomo nevladne organizacije spodbujali, da po izvolitvi novih županov dogovorijo in podpišejo sporazume o sodelovanju. V priročniku je poleg primerov dobrega sodelovanja zbranih tudi vrsta predlogov postopkov za ureditev koncesij, ki jih občina podeli NVO za opravljanje javnih služb, lokalnih partnerstev, vključevanja NVO v odločanje.


Priročnik najdete TUKAJ

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.