Podpora nevladnim organizacijam tudi v prihodnje

Z uspešno prijavo na razpis bodo tudi v prihodnje, v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije, društvom, zasebnim zavodom in ustanovam iz Osrednjeslovenske regije, na voljo brezplačne podporne storitve v obliki informiranja, svetovanja, usposabljanja in zagovorništva. Zahvaljujemo se vam za izkazano podporo in si želimo uspešnega sodelovanja tudi v prihodnje.

​Aktivnosti Stičišča NVO osrednje Slovenije, ki bodo brezplačno na voljo NVO do konca septembra 2015 so tako:
  • zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam
Informiranje, usposabljanja, svetovanja in mentorstvo, partnerske prijave, spodbujanje zaposlovanja ter drugih priložnosti za mlade.
  • krepitev vloge mreže nevladnih organizacij osrednje Slovenije
Vključevanje novih članov, organizacija srečanj mreže, kolegija mreže, povezovanje z drugimi NVO in sektorji, projektna pisarna na terenu in promocija.
  • zagovorništvo in civilni dialog
Krepitev položaja NVO na lokalni ravni, vključevanje nevladnega sektorja v strateške dokumente na lokalni in regionalni ravni, podpora NVO predstavnikom v RS LUR.
 
  • povezovanje z mediji, gospodarstvom, javno upravo in širšo javnostjo
Spremljanje lokalnih volitev 2014, spodbujanje korporativnega prostovoljstva, razvijanje množičnega zbiranja sredstev v NVO - crowdfunding v NVO.

Aktivnosti so financiranje v okviru Evropskega socialnega sklada z namenom spodbujanja razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga. Poleg desetih regionalnih stičišč, ki nudimo podporo društvom, zasebnim zavodom in ustanovam vsako v svoji regiji, horizontalne mreže, ki podpira NVO na nacionalni ravni, je v okviru razpisa sofinanciranih še 12 vsebinskih mrež, ki nudijo podporno okolje NVO na različnih vsebinskih področjih. Rezultate razpisa in organizacije, ki so bile uspešne s prijavo, najdete na spletni strani MJU na tej povezavi

Pridružite se Mreži NVO osrednje Slovenije in pomagajte graditi zgodbo regije. Članstvo v mreži vam omogoča koriščenje brezplačnih podpornih storitev Stičišča NVO osrednje Slovenije (promocija dogodkov, delavnice, projektna in računovodska svetovanja). Podrobnosti o mreži in članstvu, ki je brezplačno za društva, zasebne zavode in ustanove najdete na povezavi: www.consulta.si/mreza-nvo-osrednje-slovenije.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.