Publikaciji primerov dobrih praks projektov Mladi v akciji

Leto 2013 kot Evropsko leto državljanov povečuje ozaveščenost o pravicah in obveznostih državljanov, z namenom spodbuditi razprave na vseh ravneh družbe o prihodnosti Evrope. V publikaciji so predstavljene aktivnosti, ki jih izvajajo mladi v EU in širše in odražajo njihovo aktivno, odgovorno in kritično državljanstvo.

Evropska komisija je izdala dve novi publikaciji, v kateri so predstavljene dobre prakse projektov, podprtih s strani programa Mladi v akciji. Projekti so bili podprti s strani programa Mladi v akciji, znotraj akcij mladinskih izmenjav, evropske prostovoljne službe in projektov usposabljanj in mreženja mladinskih delavcev.

V publikaciji Young Citizens of Europe so predstavljene aktivnosti, ki jih izvajajo mladi v EU in širše in odražajo njihovo aktivno, odgovorno in kritično državljanstvo. 

Publikacija je na voljo na:
http://ec.europa.eu/youth/documents/publications/young-citizens.pdf

V drugi novi publikaciji Evropske komisije Young people and entrepreneurship, pa so predstavljeni projekti, podprti s strani programa Mladi v akciji, ki spodbujajo razvoj podjetniških spretnosti mladih. Podjetništvo je posebej pomembno pri soočanju z izzivi, povezanimi z alarmantno visoko stopnjo brezposelnosti mladih v večini držav EU.

Publikacija je na voljo na:
http://ec.europa.eu/youth/documents/publications/youth-entrepreneurship.pdf


VIR: MVA
 

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.