Objavljena so letna poročila za 2012

Na spletnih straneh Ajpesa so od 3. 5.2013 javno objavljena letna poročila za leto 2012.  Do tega dne je bilo za poslovno leto 2012 javno objavljenih 58.440 letnih poročil gospodarskih družb, 72.387 letnih poročil samostojnih podjetnikov, 2.996 letnih poročil pravnih oseb javnega prava in 21.592 letnih poročil društev (od tega 13 revidiranih letnih poročil). Med javno objavljenimi letnimi poročili gospodarskih družb je 156 revidiranih letnih poročil in 20 konsolidiranih letnih poročil.

JOLP – javna objava letnih poročil omogoča brezplačen vpogled v letna poročila, ki so jih gospodarske družbe (vključno z bankami, zavarovalnicami, investicijskimi skladi in zadrugami) in samostojni podjetniki predložili AJPES v skladu s 58. členom Zakona o gospodarskih družbah, kot tudi vpogled v letna poročila pravnih oseb javnega prava in društev v skladu z 29. členom Zakona o društvih. Vpogled je omogočen za zadnji dve leti, izpise letnih poročil za prejšnja leta lahko pridobite v izpostavah AJPES. Zaradi varovanja informacijskega sistema zbirke javno dostopnih podatkov letnih poročil je dnevna omejitev vpogledov na eno uporabniško ime 20 poslovnih subjektov. 

Dostop do letnih poročil je omogočen na povezavi: https://www.ajpes.si/jolp/default.asp


VIR: AJPES 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.