Domov | Zgodilo se je | V AIA Mladinskem centru ...

V AIA Mladinskem centru mednarodno srečanje RAY

V AIA Mladinskem centru mednarodno srečanje RAY

20. in 21. maja je bil v Mengšu v prostorih Mladinskega centra Mengeš drugi mednarodni sestanek projekta RAY Rural Active Youth Job Portal (št. projekta: 2018-2-BG01-KA205-048238), ki ga sofinancira Erasmus+.

Prvi dan smo se v prvem delu sestanka dogovorili o podrobnostih portala za zaposlovanje mladih v ruralnem okolju in primerjali rezultate raziskav, ki smo jih opravili v državah partnericah: Vyara Foundation iz BOLGARIJE, CESIE iz ITALIJE, Agrupamento de Escolas de Silves iz PORTUGALSKE in Društvo AIA – Mladinski center Mengeš iz SLOVENIJE.

Nato smo ugotavljali, kakšne potrebe in pričakovanja imajo mladi iskalci zaposlitve in zaposlovalci na področju zaposlovanja mladih. Za zaposlovalce so najpomembnejše značilnosti, ki jih iščejo pri iskalcih zaposlitve, profesionalnost, prilagodljivost, samoiniciativnost, pripravljenost na dodatno izobraževanje in dosedanje izkušnje. Mladi pa predvsem izpostavljajo vsebino dela, dobre odnose, delovno okolje, možnosti za napredovanja in povišice plače. Namen projekta je zbližati iskalce in zaposlovalce, da bosta obe strani seznanjeni s pričakovanji in upanji druge strani, kar bi jim omogočilo, da svoja pričakovanja in zahteve temu primerno prilagodijo.

Cilj projekta je, da poleg portala za zaposlovanje ustvarimo tudi e-izobraževanje o zaposlovanju s 4 moduli:
1.Moj RAY profil, 2. Moji Europass dokumenti, 3. Moji karierni načrti in 4. Moj službeni intervju, s katerimi bomo mladim pomagali pri izboljšanju njihovih veščin za iskanje želene službe.

Drugi dan srečanja sta Caroline Dickinson, predstavnica CESIE, in Todor Totev, direktor Vyara Foundation, koordinator projekta, projekt in do sedaj narejen portal predstavila mladim, zaposlovalcem in drugim odločevalcem. Predstavitve se je udeležil tudi podžupan občine Mengeš, Bogo Ropotar, ki je projekt podprl in pohvalil. Po predstavitvi so mladi aktivno sodelovali in predstavili svoja mnenja in predloge za izboljšanje portala. Tudi v prihodnje bomo hvaležni za vsako idejo, predlog in mnenje.

V oktobru pa bomo v Mladinskem centru gostili kar petdnevni dogodek, ki se ga bo udeležilo pet predstavnikov iz vsake države sodelujočih držav. Mladi bodo sodelovali na raznih delavnicah na temo zaposlovanja, pisanja Cvjev, pridobivanja na samozavesti, spoznali bodo uspešne podjetnike, šli na ogled uspešnih podjetij, tam bodo spoznali odgovorne za zaposlovanje in dobili dodatne podatke in nasvete.


Avtorica: Naja Sever