Domov | Aktualno | OBVESTILO ČLANOM - ...

OBVESTILO ČLANOM - ZAPISNIK VOLILNE KOMISIJE

Društvo AIA – Mladinski center Mengeš
Volilna komisija

Mengeš, 28. 3. 2022


ZAPISNIK VOLILNE KOMISIJE–
REDNE VOLITVE ORGANOV
Društva AIA – Mladinskega centra MengešPričetek seje: ob 18.00
Prisotna: Simon Štebe in Albina Islami

V skladu s sklepom UO z dne 25.2.2022 o razpisu volitev organov Društva AIA Mladinskega centra Mengeš in objavo volilne komisije z dne 1.3.2022, so potekale volitve oraganov za obdobje 2022-2026 v okviru dopisne seje Zbora članov, v času od 17.3.2022 od 0:00 do 23.3.2022 do 24.00.

Volilna komisija je pregledala glasovnice in ugotovila, da je glasovalo 42 članov, 42 članov je glasovalo ZA, nihče ni bil proti. Zbor članov je izvolili naslednje organe:

• BLANKO TOMŠIČ za predsednico Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš, in članico Upravnega odbora (UO)
• SARO PETROVČIČ za tajnico Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš in članico Upravnega odbora
• NAJO SEVER za blagajničarko Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš, članico Upravnega odbora
• MAŠO ŽEKŠ, TANJO LOGAR in MAŠO POVŠE za članice Nadzornega odbora (NO) Društva AIA - Mladinskega centra Mengeš

Rezultati volitev se objavijo na spletni strani Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš, najkasneje v 7 dneh po volitvah.


Zaključek seje: 18.30

Člana volilne komisije:
Simon Štebe, predsednik
Albina Islami


-------------------------------------------------------------Društvo AIA – Mladinski center Mengeš
Volilna komisija

Mengeš, 28.3.2022


Na 4. seji ZBORA ČLANOV Društva AIA - Mladinskega centra Mengeš,
so bili za mandatno obdobje 2022-2026 izvoljeni naslenji organi

Predsednica Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš, članica Upravnega odbora (UO): Blanka Tomšič

Tajnica Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš, članica Upravnega odbora (UO): Sara Petrovčič

Blagajničarka Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš, članica Upravnega odbora (UO): Naja Sever

Članico Nadzornega odbora (NO) Društva AIA- Mladinskega centra Mengeš:

1. Maša Žekš
2. Tanja Logar
3. Maša Povše
Člana volilne komisije:
Simon Štebe, predsednik
Albina Islami