Domov | Aktualno | OBVESTILO ČLANOM - ...

OBVESTILO ČLANOM - KANDIDACIJSKA LISTA

Društvo AIA – Mladinski center Mengeš
Volilna komisija

Mengeš, 11. 3. 2022

V skladu s sklepom UO z dne 25.2.2022 o razpisu volitev organov Društva AIA Mladinskega centra Mengeš in objavo volilne komisije z dne 1.3.2022, so se do 10.3.2022 do 12.00 zbirali kandidacijski listi za mandatno obdobje 2022-2026.

KANDIDACIJSKA LISTA
za organe Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš,
za mandatno obdobje 2022-2026 je:


Za predsednika/predsednico Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš, član/ico Upravnega odbora (UO):
1. Blanka Tomšič

• Za tajnika/tajnico Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš, član/ico Upravnega odbora (UO):
1. Sara Petrovčič

• Za blagajnika/blagajničarko Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš, član/ico Upravnega odbora (UO):
1. Naja Sever

• Za člana/članico Nadzornega odbora (NO) Društva AIA- Mladinskega centra Mengeš (volijo se 3 člani):
1. Maša Žekš
2. Tanja Logar
3. Maša Povše
Člana volilne komisije:
Simon Štebe, predsednik
Albina Islami