Domov | Aktualno | OBVESTILO ČLANOM – ...

OBVESTILO ČLANOM – REDNE VOLITVE ORGANOV

Društvo AIA – Mladinski center Mengeš
Volilna komisija

Mengeš, 1. 3. 2022

OBVESTILO ČLANOM – REDNE VOLITVE ORGANOV

Ker organom Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš poteče mandat, je UO AIA – Mladinskega centra Mengeš, na 11. seji UO, dne 25.2.2022, v skladu z 22. členom Statuta AIA – Mladinskega centra Mengeš sprejel sklep o razpisu volitev in imenoval volilno komisijo v sestavi Simon Štebe in Albina Islami.

Razpisuje se volitve naslednjih organov
za mandatno obdobje 2022-2026:

• predsednik/predsednica Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš, član/ica Upravnega odbora (UO)

• tajnik/tajnica Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš, član/ica Upravnega odbora

• blagajnik/blagajničarka Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš, član/ica Upravnega odbora

• trije člani/članice Nadzornega odbora (NO) Društva AIA- Mladinskega centra Mengeš
Volilna opravila:

• zbiranje kandidatov za organe društva do 10.3.2022 do 12.00. Kandidati pošljite kandidacijski listek (v prilogi) z lastnoročnim podpisom, s katerim potrjujete soglasje h kandidaturi,
• na e-mail simon.stebe@gmail.com (skenirano) ali po pošti na naslov Društvo AIA – Mladinski center Mengeš, Slovenska c. 28, 1234 Mengeš, s pripisom »za volilno komisijo«
• objava kandidacijske liste 11.3.2022
• volitve organov bodo potekale v okviru dopisne seje Zbora članov, o kateri boste člani obveščeni najmanj 5 dni pred sejo v skladu s Statutom
• objava rezultatov volitev najkasneje v 7 dneh po volitvah na spletni strani Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš

Člana volilne komisije:
Simon Štebe, predsednik
Albina Islami

Priloga: obrazec Kandidacijski list
To obvestilo je poslano članom po e-mailu in objavljeno na spletni strani AIA – Mladinskega centra Mengeš.KANDIDACIJSKI LIST ZA ORGANE Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš,
za mandatno obdobje 2022-2026

IME IN PRIIMEK_______________________________, član/članica Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš, s svojim podpisom podajam soglasje za kandidaturo za naslednji organ društva (ustrezno podčrtaj): za PREDSEDNIKA/PREDSEDNICO, TAJNIKA/TAJNICO, BLAGAJNIKA/BLAGAJNIČARKO, ČLANA /ČLANICO NADZORNEGA ODBORA.


__________________________________ (lastnoročni podpis)