Javni razpis v okviru ERA-NET PLUS iniciative WOODWISDOM-NET+

Razpisovalec: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Predmet javnega razpisa:

 Predmet javnega razpisa v okviru ERA-Net Plus iniciative WoodWisdom-Net+ je financiranje aktivnosti slovenskih partnerjev v mednarodnih raziskovalno razvojnih projektih, ki bodo za izvajanje izbrani v okviru Skupnega mednarodnega razpisa WoodWisdom-Net+ – Spodbujanje inovacij v gozdno-lesnem sektorju. Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu z mednarodnim razpisom, ki je objavljen na spletni stranihttp://www.woodwisdom.net/. Rok za oddajo popolne predprijave predloga projekta je 30. april 2013 do 13. ure po srednjeevropskem času. Predprijavo odda koordinator mednarodnega projekta v imenu celotnega konzorcija. V primeru uspešne glavne prijave konzorcija, v katerem sodeluje slovenski partner v projektu, bo ministrstvo slovenskega partnerja (oziroma koordinatorja slovenskega dela projekta, če je partnerjev več) pozvalo k oddaji nacionalne prijave za slovenski del projekta. Prijavo mora koordinator slovenskega dela projekta poslati na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo oddane neposredno v Glavno pisarno ministrstva ali poslane priporočeno po pošti najpozneje v roku 8 dni od prejetja poziva slovenskemu partnerju (oziroma koordinatorju slovenskega dela projekta, če je partnerjev več).

Potencialni prijavitelji: V mednarodnem razpisu sodeluje 12 držav: Avstrija, Finska, Francija, Irska, Latvija, Nemčija, Norveška, Slovaška, Slovenija, Švedska, Švica in Velika Britanija. Upravičenci: Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, objavljenega na spletni strani: http://www.woodwisdom.net/. Do sofinanciranja so upravičene raziskovalne organizacije, ki so pravne osebe javnega ali zasebnega prava in so ustanovljene kot zavod ali gospodarska družba. Raziskovalne organizacije ter raziskovalci morajo biti vpisani v evidenco Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (za opravljanje raziskovalne dejavnosti v RS). Na nacionalni razpis se prijavijo slovenski nacionalni partnerji iz mednarodnega konzorcija, ki je na mednarodnem razpisu oddal predprijavo in glavno prijavo projekta ter bil na mednarodni ravni izbran za sofinanciranje.Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi druge nacionalne pogoje.

Vrednost razpisa: Višina sredstev ministrstva za izvedbo nacionalnega razpisa je 1.500.000,00 EUR (t.j. največ 500.000,00 EUR letno).

Zneski in delež financiranja: Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 70.000,00 EUR letno, v primeru, da je koordinator celotnega mednarodnega projekta iz Slovenije pa do 150.000,00 EUR letno.

Rok za oddajo prijav: velja do porabe sredstev

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.