Družbena odgovornost v Sloveniji - Nagrada HORUS

Za Slovenijo žal ne moremo trditi, da je dovolj aktivna na področju družbene odgovornosti podjetij, kljub temu, da se je področje v preteklih letih precej razvilo. Podjetja izpolnjujejo zakonske obveznosti, redka pa čutijo klic po družbeni odgovornosti. Tako podjetja kot nevladniki družbeno odgovornost večkrat vidijo le v luči donatorstva in sponzorstva, kar je le del družbene odgovornosti. Če želimo biti nevladniki uspešni pri pridobivanju sredstev, je pomembna širša slika družbene odgovornosti pri posameznem podjetju, kakšen namen imajo, kaj načrtujejo na tem področju in kaj so storili v preteklosti.

Od leta 2009 se v Sloveniji po vzoru drugih držav vsakoletno podelijo nagrade za družbeno odgovornost – HORUS (Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO in Slovensko društvo za odnose z javnostmi – PRSS). Poslanstvo nagrade Horus je spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij. Z nagrado želijo krepiti zavedanje o pomenu družbene odgovornosti za nas vse in opozoriti na našo soodvisnost, ki se je premalo zavedamo. Z razpisom iščejo kandidate – pravne osebe (podjetja in zavode), ki v družbeno odgovornem delovanju vidijo svoje poslovne priložnosti, obenem pa jih razumejo kot svoj prispevek k dolgoročnemu preživetju in razvoju človeštva ter so v to pripravljeni tudi vlagati – svoj čas, svojo energijo in sredstva.

Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja in zasebni zavodi.

V letu 2014 so v kategoriji podjetja nagrado HORUS prejeli:
mikro-majhna podjetja: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.,
srednje velika podjetja: DOSOR, dom starejših občanov d.o.o.,
velika podjetja: Lidl d.o.o. kd. ter
socialna podjetja: Razvojna agencija Etri, ekologija, ergonomija in ekonomija, z.o.o., so.p.
Nagrado HORUS 2014 v kategoriji zavodi je prejela Bolnišnica Sežana.

Del vizije nagrade je, da bo arhiv nagrajenih podjetij sčasoma prerasel v knjižnico primerov slovenske dobre prakse na področju družbene odgovornosti pri IRDO, ki bo postala nepogrešljiv in referenčen vir znanj in spoznanj s tega področja. Preučevanje izbranih podjetij je koristno tako ostalim podjetjem kot nevladnim organizacijam, ki se želijo poglobiti v pridobivanje donatorskih in sponzorskih sredstev ter miselnost in prakso podjetij na tem področju.

V letu 2015 je razpis odprt do 25. septembra. Dostopen je TUKAJ.

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.