Iskalnik po dogodkih

Vrsta prireditve
Kultura
Šport
Turizem
Izobraževanje
Drugo

Občina

TRENING ČUJEČNOSTI: skupinski ali individualni

12. maj 2021, ob 17.30 uri, do 30. junij 2021
Kraj dogodka: on-line Zoom ali Vojkova cesta 63, Lj.

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) 8-TEDENSKI PROGRAM OBVLADOVANJA STRESA S POMOČJO ČUJEČNOSTI je program izboljšanja kakovosti življenja Kaj pričakovati? Preko izkustvenega pristopa boste osvojili veščine za učinkoviteje obvladovanje stresa za več ravnovesja in miru. Se naučili tehnike za učinkoviteje upravljanje s svojimi mislimi, čustvi in vedenjem. Tudi kako se soočati z občutki strahu, panike in zaskrbljenosti v teh časih. Kako odgovoriti namesto avtomatsko reagirati. Osvojili boste veščine čuječe komunikacije t.i. tehnike čuječega dialoga, čuječega poslušanja. Kako si pomagati pri zdravstvenih težavah, kot so kronična bolečina, debelost, visok krvni tlak idr. Se naučili tehnik, ki omogočajo izstopiti iz ustaljenih in pogosto škodljivih vzorcev. Preventivno poskrbeli za svoje zdravje. Se naučili bolje poskrbeti zase. Postaviti mejo, kadar je to potrebno. Si povečali pozornost, kreativnost, povezanost s sabo in svojo intuicijo. Postali posameznik, ki izraža svojo avtentičnost, je v stiku s samim seboj in razvija čuječnost v odnosih za lažje srečevanje z izzivi, obvladovanje stresnih situacij, večje zadovoljstvo in polnejše življenje. MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) 8-TEDENSKI PROGRAM OBVLADOVANJA STRESA S POMOČJO ČUJEČNOSTI je: - najbolj priznan, - eden najučinkovitejših ter - najbolj znanstveno raziskanih in - preizkušenih programov za obvladovanje stresa, izboljšanje počutja in psihofizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti, razvit na Medicinski fakulteti Univerze Massachusetts, ZDA (dr. Jon Kabat-Zinn). V tujini je zelo cenjen na področju zdravstva (obvladovanje stresa, depresivna stanja, vedenjske motnje, pomoč pri kroničnih boleznih in kronični bolečini), izobraževanja (vrtci, šole, univerze), v delovnih okoljih, sodišcih, zaporskih sistemih in drugje. Znanstvene raziskave zadnjih 40 let kažejo številne pozitivne učinke tega programa na področju človekovega psihofizicnega zdravja. TRAJANJE PROGRAMA: • uvodni individualni pogovor, • 8 tednov, vsako sredo, 12. 5. - 30. 6. 2021; 17:30 – 20h ali individualno po dogovoru • ena celodnevna delavnica: dan čuječnosti v tišini (6ur, 9h-15h) • individualni pogovor po zaključku programa. KJE: on-line Zoom ali Vojkova cesta 63, Lj. VEČ O PROGRAMU: Program vključuje: • vodeno skupinsko prakso različnih vrst čuječe meditacije, • skeniranja telesa, • vaje čuječega in nežnega gibanja/joge, • posamezniku prilagojena navodila, • čuječo komunikacijo v skupini, • vaje čuječega dialoga v parih, • raziskovanje vzorcev našega ravnanja, razmišljanja, čustvovanja in delovanja. • zvočne posnetke in material za domačo prakso • potrdilo o udeležbi, ki se zahteva za usposabljanje za učitelja MBSR. Prijavljeni boste pred udeležbo na programu vabljeni na pogovor. To vam pomaga še bolje razumeti potek in vsebino srečanj ter skupno oceno primernosti programa za vas. Programe izvajamo V MAJHNIH SKUPINAH, tako da lahko individualno spremljamo vsakega posameznika. Program temelji na mednarodnih standardih za poučevanje MBSR. Ustreza zahtevam za pridobitev potrdila za nadaljevanje usposabljanja za učitelja MBSR. Cena za skupinski program: 250 EUR Trening lahko opravljate tudi INDIVIDUALNO, da je zasnovan čisto po vaši meri. Več informacij na: https://www.institut-medius.si/cujecnost-mbsr-posamezniki/ PRIJAVE NA: mateja.lenarcic@institut-medius.si Program vodi: mag. Mateja Lenarčič, magistrica ekonomskih znanosti, direktorica in ustanoviteljica MEDIUS-a, Inštituta za čuječnost in mediacijo, Certificirana MBSR učiteljica. Za vodenje programov MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – obvladovanje stresa s pomočjo čuječnosti) se je izobraževala direktno pri virih. In sicer na Medicinski fakulteti Univerze Massachussetts, Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society (CFM) v ZDA (dr. Jon Kabat-Zinn, utemeljitelj programa) je opravila izobraževanje ”Mindfulness-Based Stress Reduction” (MBSR) program. Dodatno se je 1,5 leta izobraževala na Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA) v Berlinu, ki je najstarejši in najbolj izkušeni inštitut za usposabljanja MBSR učiteljev v Evropi ter standard odličnosti v Evropi in na mednarodni ravni za treninge učiteljev MBSR programov. Več na: https://www.institut-medius.si/o-nas/

Organizator: MEDIUS, Inštitut za čuječnost in mediacijo
T: 064 20 99 77
E: info@institut-medius.si

Povezava na domačo stran: www.institut-medius.si/

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.