Domov | Aktualno | REDNA SKUPŠČINA ŠPORTNE ...

REDNA SKUPŠČINA ŠPORTNE ZVEZE LOGATEC

 Spoštovani, vabim vas na redno letno

skupščino Športne zveze Logatec

ki bo v sredo, 25. maja 2022, ob 19.00 uri,

v Hiši galerija sonca na Notranjski 14

 Predlagam naslednji dnevni red:

1.          Otvoritev skupščine

2.          Izvolitev delovnih organov skupščina

3.          Obravnava in potrditev zapisnika skupščine ŠZ Logatec 2021

4.          Poročilo Izvršnega odbora ŠZ Logatec za leto 2021

5.          Finančno poročilo za leto 2021

6.          Poročilo Nadzornega odbora za leto 2021

7.          Razprava in sprejem poročil za leto 2021

8.          Plan dela za leto 2022

9.          Finančni plan za leto 2022

10.      Razprava in potrditev plana dela in finančnega plana za leto 2022

11.      Seznanitev skupščine ŠZ s priprava strateškega dokumenta: Strategija razvoja športa v Občini Logatec

12.      Razno 

Prosim da na skupščini upoštevate priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

-          obvezna uporaba zaščitnih mask v zaprtem prostoru

-          priporočena razdalja med udeleženci 1,5m
 

                                                 Predsednik ŠZ Logatec

                                                                           Klemen Trpin

Poročilo NO

Zapisnik skupščine

Finančni plan 2022

Pooblastilo

Poročilo ŠZ

Plan dela za leto 2022

Finančno poročilo 2021