Domov | Aktualno | Skupščina Športne zveze ...

Skupščina Športne zveze Logatec ODPOVEDANA

 Spoštovani, vabim vas na redno letno

 

                                          

skupščino Športne zveze Logatec

ki bo v petek, 9. oktobra 2020, ob 19.00 uri,

v veliki dvorani Narodnega doma v  Logatcu

 

 Predlagan naslednji dnevni red:

1.          Otvoritev skupščine

2.          Izvolitev delovnih organov skupščina

3.          Obravnava in potrditev zapisnika skupščine ŠZ Logatec za leto 2019

4.          Poročilo Izvršnega odbora ŠZ Logatec za leto 2019

5.          Finančno poročilo za leto 2019

6.          Poročilo Nadzornega odbora za leto 2019

7.          Razprava in sprejem poročil za leto 2019

8.          Izvolitev nadomestnega člana Izvršnega odbora ŠZ Logatec

9.          Plane dela za leto 2020

10.      Finančni plan za leto 2020

11.      Razprava in potrditev plana dela in finančnega plana za leto 2020

12.      Razno

 Vse priloge bodo dostopne na internetni strani ŠZ Logatec http://www.srce-me-povezuje.si/szlogatec/

 

Prosim da na skupščini upoštevate priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

-          obvezna uporaba zaščitnih mask v zaprtem prostoru

-          priporočena razdalja med udeleženci 1,5m

 

                                                   Predsednik ŠZ Logatec

                                                                           Klemen Trpin

 

Finačni plan za leto 2020

Finančno poročilo za leto 2019

Plan dela

Poročilo ŠZ

zapisnik zadnje skupščine