Domov | Aktualno | Srečanje varovancev VDC ...

Srečanje varovancev VDC Sožitje Kamnik z Matjažem Birso

 


     Odrasli z motnjo v duševnem razvoju sodijo v t.i. ranljivo, slabo slišano skupino ljudi, ki se nepripravljeni na življenje zunaj doma in izobraževalnih ter socialno varstvenih ustanov morda srečuje z manipulacijami, psihičnim in fizičnim nasiljem, drogami, spolnim nasiljem, nevarnostmi interneta, brez da bi te pojave prepoznali kot nekaj napačnega, kar se jim ne bi smelo dogajati. Ne znajo se braniti, pogosto pa so iz želje ugajati večinski populaciji, tudi sami storilci. Vse našteto se lahko dogaja tudi doma ali v okviru ustanov, kjer se občutkom krivde, da so za ravnanje krivi sami, lahko pridruži še strah pred posledicami razkritja. Pogosto se zgodi, da se tem osebam ne verjame, da se dogajanje pripiše domišljiji in zbujanju pozornosti.
     O vsem tem je danes z varovanci VDC Sožitje Kamnik na njim razumljiv način spregovoril Matjaž Birsa. Srečanja z njim potekajo na pobudo varovancev in zaposlenih, izredno dobro pa so sprejeta tudi med starši oseb z motnjami v duševnem razvoju.
     Čeprav tovrstnih slabih izkušenj za zdaj še nimajo, se s problematiko srečujejo na TV, v dnevnem tisku, v pogovorih doma, v družbi in verjetno brez razlage in ustreznega pogovora v njih vzbujajo zmedo in strah.
    Pred tovrstnim nasiljem jih je dolgoročno težko obvarovati in ravno zato je o njem potrebno govoriti in jih opozoriti na nevarnosti, ter jih istočasno poučiti, kako naj se zaščitijo.
   Z vsem tem, še predvsem s samozaščitnim ravnanjem, so se seznanili ob pozornem poslušanju predavanja oz. pogovora z g. Birso, ki je prisluhnil in odgovarjal tudi na njihova vprašanja in dileme.

Iskrena hvala za obisk in vsebino srečanja, ki bo pripomogla k normalizaciji življenja odraslih z motnjo v duševnem razvoju.

Varovanci in zaposleni VDC Sožitje Kamnik