Domov | Zgodilo se je | 7. OBČNI ZBOR, 19.03.2016

7. OBČNI ZBOR, 19.03.2016

V soboto, 19. marca 2016 je bil
7. Občni zbor Društva Šola zdravja
v Domžalah.
Na zbor je prišlo 240 članov in članic društva
iz vse Slovenije od Pirana do Prekmurja.

Za uvod zbora je bil prikazan krajši film o Šoli zdravja, vsem je zapel v dobrodošlico Pevski zbor Šole zdravja Domžale pod vodstvom Marike Haler, ter jih je pozdravil predstavnik KS dr. Habe in predsednica Športne unije Slovenije Leni Fafangel.

Na zboru so v letnih poročilih pregledali delo in finančni rezultat društva v letu 2015, ter sprejeli program dela in finančni načrt za leto 2016. Iz obširnejšega poročila o delu je razvidno, da je osnovna dejavnost društva JUTRANJA TELOVADBA NA PROSTEM, cilj društva pa usposabljanje članov za zdravo ravnanje s samim seboj, s svojim telesom in umom. Dolgoročni cilj društva pa je pripeljati jutranjo telovadbo v vsak kraj in vas. Da je potreba po tovrstni aktivnosti želena, govori hitra rast društva. Tako je v letu 2015 nastalo 19 novih skupin in dobili smo 649 novih članov. Društvo šteje danes 2.027 članov, ki telovadijo v 101 skupini v 41 občinah in vseh 9 regijah Slovenije. Povprečna starost članov je 67 let, najstarejši člani pa štejejo že tudi nad 90 let. Poleg same telovadbe in gibanja pa je za vse člane pomembno vsakodnevno druženje in dobri prijateljski odnosi ter različna strokovna predavanja, ki jih nudi društvo svojim članom. Za predavanja in strokovne publikacije društva skrbi dr. Nikolaj Grishin, idejni oče in strokovni vodja društva s sodelavci.

Da je društvo pomembno za zdravje starejše generacije občanov, priča njegova hitra rast ter pomoč Ministrstva za zdravje in srečanje z ministrico gospo Milojko Kolar Celarc v letu 2015 na Svetovni dan zdravja, kakor tudi nagrada na področju prostovoljstva za leto 2014 in Bronasta Plaketa občine Domžale ter Priznanje Športne unije Slovenije.
Društvo ŠOLA ZDRAVJA ima svojo spletno stran, okoli 20.000 ogledov, svoj Časopis /naklada 7.000/ in svojo zgibanko ter seveda naš prepoznavni znak oranžne majice, anorake in flise. Nekajkrat letno pa imamo tudi regionalno ali vseslovensko srečanje članov Šole zdravja, to je bilo lani v Piranu, v Novem Mestu in Šoštanju.

Na zboru je bil sprejet tudi Program dela in finančni program za leto 2016 , ki predvidevata nadaljnjo širitev dejavnosti društva za novih 20 skupin, vseslovenska srečanja, Domžalah, Kranju in Piranu ter regionalna srečanja v Mirni, Ptuju, Ljubljanskem gradu. Pred društvom je izdelava novega Statuta in volitve novega Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča ter obilica operativnega dela za realizacijo zahtevnega programa dela v letu 2016 .

V letu 2016 se predvideva 20 predavanj, ki jih bosta izvedla dr. Grishin in gospa Marija Miklič, izdajo 4. številke časopisa, Priročnika za vaditelje in 6. izobraževanje prostovoljcev vaditeljev in širša aktivnost po skupinah v domačem kraju.

V širšo aktivnost v lokalnem okolju pa šteje sodelovanje na: občinskih prireditvah, dobrodelnih prireditvah, čistilnih akcijah, sodelovanje z zdravstvenimi domovi, vrtci, šolami, ustanavljanjem novih skupin, iskanje sponzorjev in donatorjev, organizacija srečanj ter predstavitev dejavnosti društva na krajevni, občinski in nacionalni ravni in seveda praznovanje obletnic in druženje članov in članic.

ŠOLA ZDRAVJA je v vsakdan vsakega našega starejšega člana prinesla novo kvaliteto bivanja in družabnega sodelovanja z mladino, krajani in krajem samim. Zbor je bil zaključen po slovensko s pesmijo Telovadne skupine Šole zdravja iz Radomelj.

Po Občnem zboru so imeli udeleženci manjšo pogostitev ter možnost sprehoda ob naši lepi Kamniški Bistrici ali ogleda Slamnikarskega muzeja in Menačnikove domačije, kot specifičnostih mesta Domžale.

Zapisal: dr. Franc Habe


Nekaj foto utrinkov z našega srečanja: