Domov | Aktualno | Vabilo na 2. izredni zbor ...

Vabilo na 2. izredni zbor članov

Vse člane in članice društva Šola zdravja vabimo na 2. izredni zbor članov, ki bo v soboto, 28. maja 2016 ob 9. uri, v Osnovni šoli DOMŽALE, Bistriška 19, Domžale.

Vse člane in članice društva Šola zdravja

V A B I M O

na 2. izredni zbor članov,

ki bo v soboto,
28. maja 2016 ob 9. uri, v Osnovni šoli DOMŽALE,
Bistriška 19, DomžaleDNEVNI RED:


1. Pozdrav in otvoritev izrednega zbora članov

2. Izvolitev delovnih teles izrednega zbora članov:
delovnega predsedstva, verifikacijske komisije in volilne komisije

3. Obravnava in sprejem novih PRAVIL Društva šola zdravja

4. Volitve novih organov društva

5. Rebalans finančnega načrta za leto 2016Po končanem zboru članov bomo čas namenili spoznavanju, druženju in skupni malici. Za vse zainteresirane pa bomo organizirali krajši turistični izlet (2-3h).
Ogledali si bomo Grad Krumperk, Konjerejski center, Jamarski muzej in Železno jamo.


Obvezen prevoz in obvezne prijave!
Prosimo, da nam javite število udeležencev do 25. maja 2016.Vabilo si lahko prenesete TUKAJ.


Predsednica društva:
Zdenka Katkič