Domov | Aktualno | Društvo Šola zdravja - ...

Društvo Šola zdravja - primer dobre prakse, Kongres športa za vse, 6.11.2015

Društvo Šola zdravja se bo na Kongresu športa za vse predstavilo kot primer dobre prakse in kot taki smo vključeni v Zbornik kongresa. Kongres športa za vse 6. novembra 2015 pripravlja Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez v sodelovanju s športnimi organizacijami, ki delujejo na tem področju, in sicer na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, v času sejma Narava zdravje. Med 13. in 14. uro bo Delavnica s primeri dobrih praks. Predsednica društva Šola zdravja Zdenka Katkič je povabljena, da na Kongresu predstavi naše društvo.
Program in urnik kongresa si lahko ogledate tukaj.

Zdrav življenjski slog bogati kakovost posameznikovega življenja in pomembno vpliva na blaginjo družbe, vseh
prebivalcev Slovenije. Nemalokrat pa je v delovanju športnih organizacij zaznati občutek, da šport za vse nima
pravega mesta. Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez v sodelovanju s športnimi organizacijami,
ki delujejo na tem področju pripravlja kongres športa za vse, ki bo

6. novembra 2015 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, v času sejma Narava zdravje.

Glavna tema letošnjega kongresa je Vloga športa za vse v slovenski družbi ter pomen športnih društev, s fokusom
na gibalni dejavnosti starejših.

Teme kongresa bodo predstavljene v okviru plenarnega dela s primeri dobrih praks in aplikativnega dela.

Ob robu kongresa in sejma Narava zdravje organizatorji pripravljajo promocijske »gibalne točke«
po Ljubljani, katerih cilj je promocija zdravega življenjskega sloga.

Organizatorji želijo s kongresom dvigniti zavest o pomembnosti športa za vse, kot ključnega in najpomembnejšega
elementa pri ohranjanju in promociji zdravja ter pripeljati šport za vse v izvajalska okolja in s tem oplemenititi ponudbo društev.

Kotizacije ni! Udeleženci prejmejo brezplačno vstopnico na sejem Narava zdravje.