Domov | Aktualno | Ministrstvo za zdravje ...

Ministrstvo za zdravje podprlo naš program za leto 2015 in 2016

Na zadnjem Javnem razpisu za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leto 2015 in 2016 je Ministrstvo za zdravje podprlo naš program: "Jutranja telovadba - 1000 gibov"!
Tukaj lahko pogledate Dokument Resolucija o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025.

Cilji, ki smo jih v programu zastavili so naslednji:

- pripeljati jutranjo telovadbo v vsak kraj, vas, naselje po celotni Sloveniji;
- ponuditi možnost brezplačne vadbe vsak dan, skozi celotno leto;
- okrepiti vrednote prebivalcev, da je zdrav življenjski slog pomemben za vsakdanje
  življenje;
- osvestiti in informirati prebivalce, predvsem starejše glede koristnosti vsakodnevne
  telesne aktivnosti za njihovo zdravje;
- povečati delež telesno aktivnih in dejavnih oseb, ne glede na spol, starost ali
  družbeno-socialni status, predvsem pa povečati delež telesno dejavnih starejših nad
  60 let, brezposelnih in socialno-ekonomsko ranljivih skupin;
- zmanjšati delež popolnoma nedejavnih, neaktivnih prebivalcev in socialno-
  ekonomsko ranljivih skupin;
- omogočiti vključevanje in združevanje uporabnikov v procesu;
- širiti mrežo vadečih v vadbenih procesih vsakodnevne rekreacije;
- omogočiti uporabnikom širitev socialne mreže v lokalnem okolju.

Skupaj si bomo prizadevali osvestiti ljudi, da je za zdravje potrebno skrbeti vsak dan in da je zdrav življenjski slog, ki vključuje pravilno prehrano in vadbo, za njih nadvse pomemben in koristen. Namen programa je izboljšati zdravje prebivalcev in povečati delež prebivalcev, ki so telesno dejavni in za proces vadbe ne potrebujejo finančnih sredstev oz. mesečno plačevanje vadbenih programov, ne potrebujejo dragih oblek in imajo vsakodnevno dejavnost gibanja vedno na voljo ne glede na socialno-ekonomski status.