Domov | Aktualno | 5. redni letni zbor ...

5. redni letni zbor članstva ŠZ

Vabimo vas na letni občni zbor, ki bo v petek, 28. marca 2014 ob 10. uri v Športni hiši Ilirija, Ljubljana - Šiška (Vodnikova 155). Sledilo bo prevzemanje časopisov in promocijskih letakov. S sabo obvezno prinesite športno obutev za preobut, ker bomo v telovadnici športne dvorane!

vse člane in članice društva Šola zdravja

 
VABIMO na 5. redni letni zbor članstva ŠZ
KJE: Ljubljana, Športna hiša Ilirija v Šiški, Vodnikova 155
KDAJ: petek 28. marec 2014 ob 10h
 
PREVZEM ČASOPISA IN PROMOCIJSKIH LETAKOV!
 
Iz vsake skupine naj se udeleži vsaj nekaj članov.

Zaradi zadostnega števila sedežev prijave OBVEZNE do 24. marca 2014.
 Ker bomo gostili v telovadnici-športni dvorani je obvezna športna obutev (raven podplat)!!! Na razpolago garderobe.
 
DNEVNI RED:

1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Dnevni red: (sklepa o dnevnem redu),
3. Poročilo upravnega odbora, (poda predsednica- koliko sej je bilo, povzetek sklepov)
4. Finančno poročilo za leto 2013
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Plan in program dela za leto 2014
7. Finančni plan za leto 2014
8. Sprejem letnih  poročil, finančnega in zaključnega računa in  progama dela za leto 2014
9. Volitve predsednika/ce društva
10. Sprejem pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju. 
11. Pobude in vprašanja

DODATNA brezplačna PONUDBA-OBVEZNE PRIJAVE do 24. marca 2014
- od 9h do 10h, vodna aerobika 
- od 9h do 10h fitnes, strokovno vodenje
- od 16 do 17h, plavanje v bazenu
- od 16h fitnes, samostojno
- Plesna šola Kazina (sprejemamo predloge, želje).