Domov | Aktualno | Praktični seminar za ...

Praktični seminar za vaditelje skupin ŠZ - nadaljevalni, Ljubljana

V petek, 4. aprila 2014 bo praktični seminar "Vaje 1000 gibov". Seminar, ki ga bo vodil dr. Grishin, bo od 10.30 - 15. ure v Športni hiši Ilirija (Šiška), Vodnikova 155, Ljubljana. BODIMO TOČNI, ker dvorano imamo do 13h! Pol gremo ven na praktični del.
Pogoj za udeležbo: člani društva Šole zdravja, ki imajo plačano članarino za leto 2013 in ki pravočasno pošljejo prijavnico do 31. marca 2014.

PRAKTIČNI SEMINAR

ZA VADITELJE SKUPIN

»VAJE 1.000 GIBOV«

Izvajal Nikolay Grishin dr. med.

                                                v petek 4. aprila 2014 od 10.30h do 15h,

Športna hiša Ilirija v Šiški, Vodnikova 155, Ljubljana

 Seminar je namenjen voditeljem skupin in njihovim namestnikom-pomočnikom. Seminar je brezplačen za člane društva Šola zdravja. Za nečlane je kotizacija 50,00 eur in je potrebno vplačilo na TRR društva do 31.03.2014.

Stroški se krijejo iz članarin. Stroške najema dvorane krije Športna unija Slovenije.

Pogoji:

-       da ima udeleženec plačano članarino za leto 2013

-       da udeleženec pravočasno pošlje obrazec za prijavo.

OBVEZNE SO PRIJAVE do 31. marca 2014 v pisarni društva (uradne ure ob ponedeljkih in sredah od 10h do 14h), po pošti  ali na email  telovadba7.30@gmail.com. Obvezna je športna oprema in športna obutev (raven podplat). Na razpolago bo garderoba.

Pri prijavi obvezno navedite podatke; ime in priimek, skupina, številka članske izkaznice, številka majice (bo prejel vsak udeleženec).

PROGRAM

1. Uvod: VIZIJA IN POSLANSTVO društva Šola zdravja

2. Telovadba »Ruska metoda 1000 gibov« - dr. Nikolay Grishin

 A.  Namen vaj, splošne podatke ob načinu izvajanja telovadbe

         B. Pravilno izvajanje vaj (praktičen prikaz vaj 1.000 gibov)

         C. Problemi, težave, vprašanja udeležencev

Delali bomo po sklopih; roke in glava (teorija+praktični del), hrbet (praktični del+teorija) in noge (teorija+praktični del).

3. SKUPINE IN LOKALNO OKOLJE (sodelovanje, promocija, pridobivanje sredstev….)

4. ČASOPIS DRUŠTVA, PROMOCIJSKI MATERIAL-ZGIBANKE, MAJICE

5. ZAKLJUČEK-Potrdila o udeležbi.


Domžale, 14.03.2014

Vljudno vabljeni,

Predsednica društva ŠZ

Zdenka Katkič

OBRAZEC ZA PRIJAVO 

 


PRAKTIČNI SEMINAR »VAJE 1.000 GIBOV« – nadaljevalni za vaditelje skupin

v petek 4. april 2014 od 10.30h do 15h, Ljubljana, Športna hiša Ilirija

Izvajalec:  Nikolay Grishin dr. med.

Organizator in koordinator: Zdenka Katkič                                           

 

SKUPINA:

 

IME IN PRIIMEK:

 

ŠTEVILKA ČLANSKE IZKAZNICE:

 

ŠTEVILKA MAJICE:

 

UVODNEGA USPOSABLJANJA SEM SE UDELEŽIL/A (obkroži):

1. NE

2. DA

-       DNE, LETO:

-       KRAJ:

 

Datum:

 

Podpis: