Domov | O nas | REFERENCE

REFERENCE

Gozdna pedagogika, ki jo trenutno izvajamo v slovenskem prostoru zajema širok nabor dejavnosti (spodbujanje koncepta gozdnih vrtcev in šol, izvajanje naravoslovnih dni, gozdnih delavnic, izobraževalnih seminarjev za pedagoške delavce, prenos celotnega kurikula v gozdni prostor, strokovna podpora šolam in vrtcem, promoviranje gozda kot zdravo življenjsko okolje,… ), vse dejavnosti pa imajo enoten cilj, doseči stalno povezanost šol in vrtcev z naravnim lokalnim okoljem. Na ta način razvijamo in raziskujemo tudi lastni, slovenski model odprtega učnega okolja v naravnih ekosistemih.

Vrtci in šole, ki kontinuirano izvajajo tovrstna izobraževanja (tako imenovani referenčni vrtci in šole) že opažajo pozitivne spremembe na otrocih: otroci so bolj zdravi, bolj umirjeni, motorične veščine so se izboljšale, bolj so samozavestni in odgovorni do okolja, v gozdu vzgojiteljice opažajo večjo motivacijo za delo,  pri tem so bolj ustvarjalni in pri delu je več sodelovanja,... Vseskozi spremlja šole in vrtce tudi Zavod RS za šolstvo, v sklopu Inovacijskih projektov.

NAŠE REFERENCE:

 - med leti 2011 in 2013 nosilci dveh evropskih projektov in sicer Povabilo v gozd, ki ga je sofinanciral dnyAlp Climate in občina Kamnik ter Srce narave nas povezuje, ki ga je sofinanciral Evropski sklad za razvoj podeželja. Projekt Povabilo v gozd je bil v okviru konference Allianz in den Alpe izbran za najboljši projekt v okviru programa dynAlp-Climate,
 
- leta 2012 smo predstavili slovenski koncept gozdne pedagogike na 7. Evropskem kongresu gozdne pedagogike na Škotskem,

- med leti 2012 in 2015 smo organizirali štiri izobraževalne sklope seminarjev s tematskimi naslovi:
Gozdni vrtec, gozdna šola 
Gozdni vrtec se predstavi
Gozd kot ustvarjalno vzgojno-izobraževalno okolje,
Koncept gozdnih vrtcev in šol pri praktičnem delu z otroki.
- v strokovna izobraževanja smo v vseh letih delovanja vključili čez 500 pedagoških strokovnih delavcev,
-  2013 smo ustanovili Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije
- 2014 ustanovitev Razvojnega konzorcija Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije,
- v naše gozdne delavnice smo vključili čez 3000 otrok,
- izdali smo dva strokovna priročnika Povabilo v gozd srečnih otrok (2012) in Otroci potrebujejo gozd (2014),
- kot izvajalci ternutno sodelujemo v LIFE+ projektih Lifegenmon, ManFor C.BD Gozdarskega inštituta Slovenije,
- 2014 in 2015 smo organizirali dve srečanji Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki se ju je udeležilo čez 100 pedagoških strokovnih delavcev
- v okviru razpisa
Gozd oblikuje življenje (2015) smo izdali zbornik prispevkov z istoimenskim naslovom.

 

Člani razvojne skupine Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije