Domov | Dejavnosti | POSAMEZNE DEJAVNOSTI

POSAMEZNE DEJAVNOSTI

GOZDNE DELAVNICE ZA OTROKE IN IZOBRAŽEVANJA ZA PEDAGOŠKI KADER 

Gozdne delavnice so namenjene otrokom v vrtcih in šolah. Prilagojene so starosti otrok in sledijo kurikulumu za vrtce in učnim načrtom v šolah. Potekajo v gozdovih v bližini vrtcev in šol. So motivacijsko usmerjene in pripravljene za manjšo homogeno skupino ali razred otrok. Pri tem je potrebno poudariti, da programi gozdne pedagogike, ki jih izvajamo, ne pomenijo samo izobraževanja o gozdu, ampak ponujajo nekaj več, in sicer vrednote kot so: gibanje na prostem, zdravje, spodbujanje ustvarjalnosti otrok, aktivno učenje, pridobivanje novih veščin, krepitev samozavesti ter spodbujanje razvoja samospoštovanja in samopodobe. 

 
 
 

Izvajamo tudi strokovna izobraževanja s področja izobraževanj na prostem in gozdne pedagogike. Namenjena so vzgojiteljem, učiteljem, študentom pedagoških smeri, gozdarjem in vsem, ki jih zanima delo na področju gozdne pedagogike.