Domov | Dejavnosti | AKTIVNOSTI V DNEVNEM CENTRU

AKTIVNOSTI V DNEVNEM CENTRU

Osebam vključenim v Dnevni center omogočamo, da preživijo čas v Dnevnem centru aktivno in kakovostno. Omogočamo jim pridobivanje različnih spretnosti, znanj in veščin. Po svojih zmožnostih pomagajo pri gospodinjskih opravilih, skrbi za urejenost prostora in okolice ter zalivanju rož. Učijo se tudiskrbi zase in za drugega. 

Ker so vse osebe vključene v Dnevni center tudi gibalno ovirane, imamo na vsakih 14 dni vodeno fizioterapijo. 

Pri oblikovanju programa se trudimo, da upoštevamo želje in predloge uporabnikov, v katerih spretnostih se želijo izobraziti ali izboljšati. 

Aktivnosti, ki smo jih izvedli in jih bomo v prihodnosti še izvajali: 
- fotografiranje, 
- oblikovanje koledarja, 
- akcija NVO gre v šolo, 
- izleti, 
- udeležba na ranih razstavah, 
- decemberska stojnica v Qlandiji Kamnik, 
- sodelovanje z okoliškimi društvi in organizacijami, 
- fizioterapija, 
- organizirano predavanje Prve pomoči, 
- udeležba pri programu CINDI v Zdravstvenem domu Julija Polca Kamnik, 
- udeležba na Evropskem tednu mobilnosti v Kamniku, 
- igranje družabnih in miselnih iger, 
- dnevna telovadba, 
- objavljanje o dogajanju v Dnevnem centru na naši FB strani,
- ustvarjalne in kreativne delavnice, 
- kuharske delavnice, 
- ponavljanje in nadgrajevanje znanj iz angleščine, matematike, zgodovine...
- zbiranje plastičnih zamaškov, 
- promocija programa, 
- obiskovanje in izposoja knjig v mestni knjižnici,
- udeležba na foto delavnica, 
- itd. 

Pri nas je možno tudi opravljanje obvezne šolske prakse gibalno oviranim osebam. S tem pridobijo znanje iz dela v praksi, spoznajo nove ljudi ter pridobivajo na svoji samozavesti.