Domov | Zgodilo se je | Delavnice: Kritično ...

Delavnice: Kritično socialno delo

V študijskem letu 2015/2016 na fakulteti izvajam 13 delavnic, večina v zimskem semestru. Z delavnicami so pokriti vsi letniki dodiplomskega študija na Fakulteti za socialno delo z izjemo drugih letnikov.

Delavnice so izkustvene in tematiko posameznici_ku približajo na oseben in empatičen način. Udeleženka_ec je postavljen_a v situacijo, kjer se mora na razmere odzvati v prvi osebi skozi osebne vrednote in stališča. Preko skupinske dinamike študentke_je spoznavajo in osvajajo tehnike asertivnega vedenja.

Tematike delavnic so različne. Pri predmetu Uvod v socialno delo bomo s prvimi letniki izvajale_i delavnico Svetlooki/temnooki. Delavnica je za naše okolje prilagojen in prirejen socialni eksperiment, ki ga je razvila učiteljica Jane Elliot, mednarodno priznana trenerka raznolikosti. Delavnico, ki jo je najprej izvajala v šoli, kjer je poučevala, je razvila v času boja Afroameričanov za enakopravnost v ZDA, in sicer po atentatu na Martina Luthra Kinga, ml. Z delavnico je želela izpostaviti diskriminacijo na osnovi rasnega razlikovanja, ki je posameznicam_kom in celotnim skupnostim onemogočala enakopravno in polnopravno udejstvovanje v družbi. Vodja delavnice udeleženke_ce razdeli na dve skupini: svetlooke in temnooke. Skupina svetlookih je zaradi barve oči označena za manjvredno, skupina temnookih pa za več vredno. Vodja delavnice prek znanstveno utemeljenega diskurza pojasni, zakaj je skupina svetlookih manjvredna, pri tem pa zavestno zanemarja vse ostale značilnosti, ki določajo posameznico_ka. Vodja delavnice s svojo avtoriteto, podkrepljeno z znanstvenimi raziskavami in skupino temnookih, ustvarja okolje, ki skupini svetlookih onemogoča enakopravno participacijo in jih potiska v položaj pasivnih, nesposobnih, stigmatiziranih opazovalk_cev dogajanja. Po koncu socialnega eksperimenta vodja delavnice eksperiment razkrije in spodbudi razpravo o občutkih in ugotovitvah posameznic_kov iz obeh skupin. Namen delavnice je prek socialnega eksperimenta omogočiti doživljanje in razumevanje diskriminacije. Prek osebne izkušnje udeleženke_ci spoznajo, kako mehanizmi diskriminacije (na podlagi katere koli osebne okoliščine) vplivajo na posameznico_ka ki je diskriminiran_a in posameznico_ka, ki diskriminira. Namen delavnice je tudi, da se na Fakulteto za socialno delo vpelje temo socialno-družbenih struktur moči ter privilegijev.

Prav tako s prvimi letniki, vendar pri predmetu Psihologija izvajam delavnico o (ne) predvidevanjih in tako tudi s tretjimi letniki pri predmetu Socialno delo z družino. Razlika je le v poudarkih, pri prvi vaji je poudarek na spolih in spolnih usmerjenostih, pri drugi vaji na oblikah sobivanja.

Pri izbirnem modulu Socialna pravičnost in vključevanje s tretjimi in četrtimi letniki, pri predmetih Zdravje in družbene neenakosti na področju spola ter Preučevanje hendikepa in spola v socialnem delu raziskujemo in razmišljamo o ne-normativnih spolnih usmerjenostih, o družbenem odnosu do njih in o sistemski pozicioniranosti ter o družbenem konstruktu spolov in nasilju spolnih vlog v povezavi s spoli pripisanimi ob rojstvu.

Preko izkustvenih delavnic študentkam_om predstavljam tematiko sistemskosti, opresije in kritičnega socialnega dela. Zaradi vseprisotnosti družbenih sistemov je pomembno, da se jih študentke_je socialnega dela zavedajo. To je koristno tako za njihov osebni razvoj, kot za njihov bodoči poklic socialne_ga delavke_ca. Kot študentka fakultete menim, da se v to tematiko ne poglobimo zadosti. Koordinatorka in vodja projekta

Katja Sešek, dipl.soc.del.(UN)

Kontakt:
katja.sesek91@gmail.com
040507588