Domov | O nas | Aktivnosti društva v letu ...

Aktivnosti društva v letu 2011

POROČILO O DELU DRUŠTVA ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ
v letu ­­­­­­­­­­­2011

 

Društvo LAZ je bilo ustanovljeno januarja 2003 z namenom povezovanja prebivalcev Jablaniške doline za izvajanje prireditev za razvoj območja in turizma ter popestritev življenja domačinov.

V  letu 2010 je društvo pridobilo status v javnem interesu, saj so aktivnosti prerasle interese članov in segajo na področja razvoja podeželja, varovanja okolja in razvoj socialnega podjetništva.

Društvo LAZ je soustanovitelj lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije, član Turistične zveze Slovenije in Mreže NVO Osrednje Slovenije.

 

ČLANSTVO

Društvo LAZ je v letu 2011 pridobilo 8 novih članov, tako je v društvu skupaj 109 članov. Članarino je plačalo 59 oseb, od tega 4 študentov, 7 otrok  je oproščeno plačila.  Članarina za odrasle je znašala 10 EUR, za dijake in študente 5 EUR, za mlajše je bilo članstvo brezplačno

 

ORGANI DRUŠTVA – delovanje

UPRAVNI ODBOR:

Predsednik in zakoniti zastopnik: Gabrijela Babič

Podpredsednik: Mojca Hauptman

Blagajnik: Tatjana Dolšek

Člani: Magda Medvešek, Agata Lambergar, Milena Strmljan, Sara Poglajen.

Tajnik: zaposleni v društvu preko javnih del

NADZORNI ODBOR: Andrej Dernovšek, Pavla Rozina, Nada Pintar

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Breda Zaman, Irena Marn, Tjaša Bajc

Irena Videc, Andrej Zaman

V letu 2011 je bil en občni zbor 18.2.2011 in štiri seje upravnega odbora, na katerega so vabljeni tudi člani nadzornega odbora  in en samostojen sestanek nadzornega odbora, ki je bil 16.2.2011.

 

AKTIVNOSTI – PROJEKTI:

 

1.      ZAKLJUČEK PROJEKT JABLANIŠKA PRIPOVED

Predstavitev rezultatov projekta v knjižnici Litija 12.1.2011 in knjižnici Šmartno 19.1.2011

Za projekt Jablaniška pripoved smo v letu 2010 pridobili smo evropska sredstva  za mladinske pobude iz programa Mladi v akciji. Dekleta iz doline so zapisovala ustno izročilo domačinov, nastala je knjižica Jablaniška pripoved – na 130-ih straneh zapisana dediščina Jablaniške doline. Projekt je bil zaključen s predstavitvama v knjižnici Litija in Šmartno.

 

2.      IZVEDBA PROJEKTA VODA MENE BRIGA

 

Projekt smo izvajali celo leto 2011.

Izvedli smo sledeče aktivnosti:

- popisali vodne vire v vaseh Breg in Tenetiše, biotsko raznovrstnost Jablaniške doline

- pripravili koncept revitalizacije vaških vodnjakov

- tri delavnice za gimnazijce in domačine

- naročili mikrobiološko in kemijsko analizo vode iz 13-ih manjših zasebnih vodovodov ter izvedli strokovno interpretacijo rezultatov in ukrepov, saj so bili rezultati zaskrbljujoči

- strokovna ekskurzija 10.9.2011: ogled ekoremediacijskega centra Modraže (občina Poljčane) in center ponovne uporabe v Rogaški Slatini

- vzpostavili spletno stran www.jablaniskadolina/vodamenebriga

- razvili vodna učno pot Breg in s pomočjo dijakinj gimnazije Litija pripravili gradiva

- pripravili, oblikovali in natisnili brošuro Voda mene briga, zgibanko za učno pot in informativno tablo na avtobusni postaji na Bregu.

O projektu je bilo veliko objav v medijih – članki v litijskem občanu in Martinovem glasu, v Novicah iz Jablaniške doline, na radiu Geoss.

3.      ORGANIZACIJA NOČNEGA POHODA V GRADIŠČE PRI LITIJI – 21.1.2011

Udeležba na 2. nočnem pohodu na prvi petek najbližji polni luni v novem letu je bila podvojena glede na prvo leto – več kot 100 nas je bilo. Na pohod smo vabili z oglasom v litijskem občanu in Novicah iz Jablaniške doline, umestitvijo v koledar prireditev Srca Slovenije ter na spletni strani Društva LAZ.

Ob 21-ih smo  iz vseh smeri (Tenetiše, Gradiške Laze in Jablanica) prišli do cerkve sv. Magdalene v Gradišču. Pohodniki so drug drugemu ponudili dobrote iz nahrbtnika, potem pa smo v vasi nadaljevali z druženjem na kmetijah »odprtih vrat« Pr' Kokolj in Pr' Vovk. To je bila novost, ki se je dobro obnesla.

 

4.      PROMOCIJA NA SEJMU ALPE-ADRIA, TURIZEM IN PROSTI ČAS (TIP)   27.1. do 30.1.2011

Sejemska prireditev Turizem in prosti čas – TIP se je odvijala od 27.1. do 30.1.2011 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Pod okriljem Turistične zveze Slovenije smo se predstavili v stekleni dvorani in skupaj s kmetijami promovirali prireditve in drugo turistično ponudbo Jablaniške doline.

Kmetijam s ponudbo v dolini smo poslali povabilo k sodelovanju.

Natisnili smo večje fotografije in založili nove zgibanke s turistično ponudbo Jablaniške doline. Poleg velikega števila zgibank, smo obiskovalcem podarili tudi nekaj knjig Jablaniška pripoved.

K sodelovanju na sejmu nas je povabil tudi JZ Bogenšperk – Joži Vovk. Promovirali smo občino Šmartno – in sicer v nedeljo od 10. Do 14. Ure. Predstavljali smo Jablaniško dolino, prireditve in animirali otroke, da so barvali prodnike. Ponudili smo štrukeljčke.

 

5.      IZVEDBA DELAVNICE: PRIPRAVA ZDRAVILNIH MAZIL IZ NARAVNIH SESTAVIN IN SESTAVA ČAJNIH MEŠANIC: 14. 3.2011

 

Delavnico smo izvedli v prostorih zbirke prodnikov v gasilskem domu na Bregu, od 17. do 20 ure, udeležilo se je18 ljudi

Izvajalca: Monika in Tomaž Mulej, zeliščna kmetija Hanoman iz Konjščice.

Obveščanje:

·         nenaslovljena pošta (letak) po vseh naseljih Jablaniške doline

·      spletne strani: www.jablaniskadolina.si,www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz

 

Udeleženci so prejeli gradivo. Predavateljica je projicirala fotografije zdravilnih rastlin ob ustni razlagi. Kuhala je mazila in vsak udeležencev je dobil mali lonček šentjanževega mazila. Udeleženci so bili z delavnico zelo zadovoljni.

Predavatelja sta na koncu predstavila in ponudila svoje izdelke, ki so jih udeleženci lahko kupili.

 

6.      8. POHOD PO OBRONKIH JABLANIŠKE DOLINE – 2.4.2011

V soboto, 2. aprila 2011 je Društvu Laz s pomočjo domačinov uspešno izpeljal že 8. Pohod po obronkih Jablaniške doline. Priprave so začele že februarja na sestanku UO, 2. marca je bil sestanek s ponudniki ob poti, promocija pa že decembra z vpisom pohoda v koledarje prireditev in pošiljanjem ponudbe pohodniškim in upokojenskim društvom v Sloveniji.

Na Društvu LAZ smo poskrbeli za promocijo pohoda (pripravili članke za objave v Medjih: spletne strani, časopisi, radio, izobesila sta se dva transparenta, o pohodu smo pisno obvestili preko 300 pohodniških in upokojenskih društev ). Zbrali smo 370 dobitkov in prevzeli vso ostalo organizacijo: pripravili zloženko za ponudbo ob poti, prijavili prireditev na policiji, označili dostop do starta, pripravili kulturni program na zaključku, poskrbeli za stojnice.

Najmlajši so hitro prodali vse srečke, dekleta so poskrbela za postrežbo pri mizah.

Na dan pohoda je bilo vreme lepo in toplo (do 26 stopinj). Pohoda se je udeležilo okoli 1.000 pohodnikov, od tega se jih je 400 registriralo. Ni pa bilo organiziranih skupin z avtobusom. Parkiranje ob cesti je bilo povsem napolnjeno.

 

7.      POHOD PO POHODU – 10.4.2011

Pri organizaciji pohoda vsako leto sodeluje preko 60 članov društva in domačinov, katerim je namenjen pohod po pohodu, kot zahvala za dobro opravljeno delo. Izvedli smo ga  10.4.2011, zaključek je bil tokrat Pr'Brnačarji na Mamolju. Udeležilo se nas je okoli 35.

 

8.      DAN JAGOD IN ŠPARGLJEV – 29.5.2011

 

Dan jagod in špargljev smo izvedli v sodelovanju z PGD Breg in Športnim društvom Breg Tenetiše ter seveda domačini. Koncept prireditve je zajemal kulinariko, delavnice za otroke, ponudba na stojnicah, športne družabne igre, voden ogled zbirke prodnikov, srečelov. Na Društvu LAZ smo poskrbeli za koordinacijo prireditve in v sodelovanju z Centrom za razvoj Litija (prireditev vključena v projekt Prisluhni glasu vasi) poskrbeli za promocijo prireditve (izobešeni so bili transparenti, plakati, raznosili so se letaki, objavili so se članki v časopisih, spletnih straneh, javili smo se na nekatere radijske postaje). Lepa in sončna nedelja in dobra promocija sta zagotovila velik obisk – več kot 2.000 obiskovalcev. Največja gneča je bila pri stojnici na kateri je profesionalni kuhar pripravljal jedi iz špargljev in pri stojnici, kjer so članice društva pripravljale palačinke ter jagodne napitke. Za glasbene ritme je poskrbel Litijski odmev, prireditev je povezovala Mojca Hauptman. Popoldne je Športno društvo Breg in Tenetiše pripravilo družabne igre. Po družabnih igrah je sledilo še ugibanje na koliko kosov se bo razrezala velika torta v obliki šparglja. Jagod in špargljev letos ni zmanjkalo, prav tako tudi ne dobrot, ki so jih v večjih količinah kot za prvo prireditev, pripravile domače gospodinje.

 

9.      SODELOVANJE NA »PODEŽELJE V MESTU« - Ljubljana 3.9.2011

Pod okriljem  Kmetijskega zavoda Ljubljana, smo promovirali Jablaniško dolino na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Razdeljeno je bilo veliko promocijskega materiala, kmetije pa so tudi prodajale svoje izdelke.

 

10.  IZVEDBA IZLETA – OGLEDA DOBRE PRAKSE -  10.9.2011, Poljčane

Program je vseboval strokovne vsebine projekta Voda mene briga: obisk Razvojnega centra narave Poljčane: predstavitev razvojne vizije Dravinjske doline, ogled učnega poligona za ekoremediacije – novi pristopi za sanacijo in varovanje okolja, srečanje z lokalnimi predstavniki, sodelovanje lokalne skupnosti pri učnem turizmu v občini Poljčane, ogled Centra ponovne uporabe  in  predstavitev socialnega podjetništva v Rogaški Slatini – Tuconec. Dan smo izpopolnili še z ogledi turističnih zanimivosti ob poti in predstavitvami dopolnilnih dejavnosti in aktivnosti turističnih društev.

Izleta se je udeležilo 50, pretežno članov društva.

 

11.  ŠTEFANOVO SREČANJE – 26.12.2011

Na Štefanovo je potekalo že 9. Srečanje v gasilskem domu v Zg. Jablanici. Obdarovanje in pogostitev je pripravila koordinacija Jablaniške doline ob finančni podpori Občine Šmartno pri Litiji. Najprej nas je inštruktorica joge smeha spravila v gibanje in smeh, nato pa so litijske lutkarice odigrale lutkovno predstavo za najmlajše. Program je povezovala Agata Lambergar, in animirala otroke za nastopanje pred publiko in dedkom Mrazom.

 

12.  UPRAVLJANJE STALNE ZBIRKE SAVSKIH PRODNIKOV

Zbirka je postavljena v sejni sobi v gasilskem domu na Bregu. Za najavljene skupine pripravimo predvajanje filma o nastanku zbirke prodnikov in voden. Ogled zbirke dopolnjuje degustacija sirov, pa tudi ogled prodišča in muzeja brodarstva, rudarstva in železnice v Litiji.

V letu 2011 je bilo manj skupin kot leto poprej. Program trži turistična agencija Jarina.

V prostorih zbirke smo izvajali tudi druge delavnice, predavanja in sestanke, zato se je najemnina pokrila iz projektov.

 

13.  SODELOVANJE V PROJEKTU »PRISLUHNI GLASU VASI«

V evropskem projektu, ki ga izvaja RCL Litija je Jablaniška dolina pilotno območje. Sodelovali smo pri pripravi mesečnih Novic iz Jablaniške doline. V okviru projekta so potekali tudi dnevi odprtih kmetij na petih kmetijah v Jablaniški dolini.

29.3.2011 smo se vsi ponudniki ob poti po obronkih in člani društva, ki imamo na prireditvah opravka z živili udeležili delavnice o varni pripravi hrane na prireditvah (HACCP). Udeleženci smo pridobili potrdilo.

 

14.  AŽURIRANJE SPLETNIH STRANI

 

Spletno stran www.jablaniskadolina.si smo postavili v okviru projekta Voda mene briga, ki ga je financirala ameriške ambasade.

 

15.  PROMOCIJSKI MATERIAL, GRADIVA

Izdali smo brošuri Voda mene briga – na 16. straneh smo zbrali vsebine, vezane na oskrbo in varovanje zdrave pitne vode v Jablaniški dolini. Brošura je bila po pošti dostavljena na vsa gospodinjstva v dolini.

Pripravili smo promocijsko zgibanko za pohod po obronkih Jablaniške doline, ki smo ga poslali na vsa upokojenska društva v Sloveniji.

Nabavili smo promocijski izdelek – lesen podstavek za posodo v obliki jabolka z natisnjenim logom Jablaniške doline.

 

SODELOVANJE V RAZVOJNEM SVETU LAS SRCE SLOVENIJA

Predsednica društva je članica razvojnega sveta LAS in je sodelovala na sejah skupščine in razvojnega sveta. 

 

10.3.2012                                                                          Jelka Babič, predsednica