Domov | O nas | POBUDA ZA MREŽO UČNIH VRTOV

POBUDA ZA MREŽO UČNIH VRTOV

Namen pobude za Mrežo učnih vrtov:

- spodbujamo izmenjavo znanja in prakse o pridelavi hrane;
- povezujemo vse generacije in različne narode;
- obnavljamo družbene vezi znotraj države in čez mejo;
- se skupaj borimo proti revščini in socialni diskriminaciji;
- za zdravje in večjo ozaveščenost o naravnih procesih;
- prikazujemo različne oblike pridelave.


Cilji projekta Mreža evropskih javnih učnih vrtov:

živa mreža evropskih javnih vrtov v različnih evropskih državah z različno klimo.Ciljna skupina vsakega vrta je širša skupnost. Skozi konkretno prakso podpiramo sodelovanje med različnimi družbenimi skupinami. Kot družba in posamezniki se razvijamo iz pasivnih in odvisnih v samostojne osebnosti in okoljsko odgovorne in osveščene ljudi.
Izkustveno in vseživljenjsko učenje je priprava na podnebne spremembe tako, da se učimo prepoznavati in razumeti biološko pestrost in vlogo narave ter njenih zakonov v zadovoljevanju naših osnovnih življenjskih potreb.
Partnerjem, ki se vključujejo in že imajo vrtove, je cilj nadgradnja obstoječih konceptov z izkušnjami partnerjev v mreži in širitev znanja o pridelavi hrane na širšo skupnost.


Metoda

Partnerji v projektu bomo izmenjavali znanje in prakso o:
1. raznolikosti zelenjave in sadja
2. različnih pridelovalnih postopkih
3. vplivu pridelave hrane na fizično in mentalno zdravje ljudi
4. trajnostnem razmerju do okolja
5. sodelovanju različnih družbenih skupin
6. različnih organizacijskih oblikah sodelovanja v vrtovih
7. spremljevalnih dogodkih v sezoni in izven sezone
8. povezavi s širšo skupnostjo.


Financiranje projekta večinoma izvira iz evropskega programa za vseživljenjsko učenje Grundtvig.

Sofinanciranje pobude je mogoče denarno ali kot prispevek v zemljišču, materialih ali delu.

MOTO: Gram prakse je več kot tona teorije.