Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2010

Razpisovalec: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje znanstvenih sestankov, organiziranih v Republiki Sloveniji, ki so namenjeni:
- izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj, ki so plod lastnega raziskovalnega dela znanstvenikov,
- prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Potencialni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji in društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu.

Vrednost razpisa: 410.000€

Rok za oddajo prijav: 29.1.2010

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2018, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.