Uskladitev evidenc o upravičencih do dohodnine

Zaradi neusklajenosti davčnega registra z veljavnim seznamom upravičencev za 0,5% dohodnine je prišlo do neupravičenih zavrnitev za namenitev donacij. CNVOS opozarja, da v kolikor je bila zahteva za namenitev donacije vaši organizaciji neupravičeno zavrnjena, naj posredujejo pri lokalni izpostavi finančne uprave naj zavrnitev prekliče.

Vlada je v mesecu juniju sprejela nov seznam upravičencev za 0,5% dohodnine, na katerem so tiste nevladne organizacije, ki so pogoje za uvrstitev na seznam izpolnile najkasneje do 31. 12. 2013.

Novi seznam je pričel veljati 18. 6. 2014, kar pomeni, da je bilo možno zahtevati namenitev donacij novim upravičencem že od tega dne dalje. Kljub temu je DURS nekaterim zavezancev za dohodnino zavrnil zahtevo za donacijo, češ da izbrana organizacija ni upravičenec in to kljub temu, da je organizacija bila na novem veljavnem seznamu. Največ težav so imeli zavezanci, ki so zahtevo skušali oddati preko sistema eDavki.

V kolikor je imela tudi vaša nevladna organizacija podobne izkušnje, CNVOS predlaga da svoje podpornike obvesti, da je prišlo do napake na strani DURS in hkrati posreduje pri lokalni izpostavi finančne uprave, kjer je do napake prišlo, da se takšne neupravičene zavrnitve prekličejo. V kolikor pri tem ne bi bili uspešni, se lahko obrnete tudi na CNVOS.

VIR: CNVOS

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.